Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Psihološki status pacijenata s temporomandibularnim poremećajima u turskoj populaciji

Coşkun Akan Gülcan
Eryüksel Gül
Erdem Adalet


Puni tekst: hrvatski pdf 380 Kb

str. 345-354

preuzimanja: 694

citiraj

Puni tekst: engleski pdf 380 Kb

str. 345-354

preuzimanja: 592

citiraj


Sažetak

Svrha rada bila je ispitati odnos između psihološkog statusa i boli kod pacijenata s temporomandibularnim poremećajima (TMP-om) u Izmiru, u Turskoj.
Materijal i metode: Stotinu dvadeset i troje pacijenata s TMP-om (102 žene prosječne dobi 31,31±12,58) i 21 muškarac ( prosječne dobi 39,52±15,3)) upućeni su u Zavod za protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta Ege i svima je uzeta povijest bolesti. Postavljena im je dijagnoza na temelju kliničkih nalaza, a zapisane su i pritužbe
na bol. Psihološki status ocijenjen je uz pomoć Symptom Checkliste 90-R (SCL-90-R). Nakon toga su podaci statistički analizirani (Studentovim t-testom, jednosmjernoma ANOVA-om i hi-kvadratom α=0,05). Rezultati: Ukupno je bilo 70 pacijenata (14 muškaraca -20 % i 56 žena -80 %) s dijagnozom mišićnih poremećaja. Osamdeset
pet pacijenata (69,1 %) s pritužbama na bol, znatno je koreliralo sa somatizacijom (p=0,020). Vrijednosti za depresiju iz podljestvica testa SCL-90-R od pacijenata s pomaknutim zglobnim diskom, bili su jako visoki (p=0,023). Većina pacijenata s TMP-om u turskoj populaciji bila je ženskoga spola, kao što je to slučaj i u drugim
populacijama. Rezultati psihološke evaluacije upozorili su na visoku pojavnost somatizacije (p=0,039).
Zaključak: Pacijenti s pomakom zglobnoga diska pokazali su visoku razinu depresije. Kako bi se dobili podaci za širu populaciju, trebalo bi obaviti multicentrično istraživanje.

Ključne riječi

bol, depresija, somatoformni poremećaji, temporomandibularni poremećaji, temporomandibularni zglob

Hrčak ID:

18224

URI

https://hrcak.srce.hr/18224

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.873 *