Skoči na glavni sadržaj

Pregledni rad

DOMETI I OGRANIČENJA U RAZVOJU EKSTERNE JAVNE REVIZIJE U BOSNI I HERCEGOVINI

Duško Šnjegota ; Ekonomski fakultet Univerziteta u Banja Luci, Banka Luka, Bosna i Hercegovina


Puni tekst: hrvatski pdf 249 Kb

str. 272-287

preuzimanja: 409

citiraj


Sažetak

Razvoj funkcije eksterne javne revizije, kao dio sveukupne eksterne revizije, nužno je promatrati kao dugoročni, kontinuirani proces koji mora da prođe kroz različite razvojne faze. To se najbolje prepoznaje u neminovno postepenoj izgradnji nužnih kapaciteta za reviziju, posebno kvalitetnog kadrovskog potencijala, postepenom ulasku u različite oblike eksterne javne revizije, postepenom povećanju razine razumijevanja stvarne uloge i dometa eksternih javnih revizora, itd. U uvjetima ekonomske i financijske krize, posebno kada postoji izražena percepcija o visokom nivou korupcije i drugih nezakonitih pojava u javnom sektoru, u javnosti se snažno artikulira potreba efikasnog utvrđivanja odgovornosti (prije svega krivične) osoba koje rukovode aktivnostima entiteta javnog sektora. Iz perspektive realno mogućeg utjecaja eksterne javne revizije na zakonitost i pravilnost u poslovanju entiteta javnog sektora, do posebnog izražaja dolazi revizija usklađenosti. Međutim, upravo stvarni i realni dometi revizije usklađenosti predstavljaju jedan od najvećih izazova pred kojim se nalaze eksterni javni revizori, jer ova vrsta revizije je nesumnjivo najviše udaljena od izvornih načela i principa eksterne revizije a najviše se, u odnosu na druge oblike eksterne revizije, približava oblastima za koje tradicionalni eksterni revizori, po prirodi stvari, nemaju niti mogu da imaju dovoljno profesionalnih znanja i vještina. S druge strane, najveći doprinos unapređenju sistema upravljanja javnim sredstvima u nekom pravnom entitetu eksterni javni revizoru mogu dati kroz obavljanje kvalitetnih i svrsishodnih revizija učinka, kao jednog od tri oblika eksternih revizija prepoznatih kroz relevantni globalni okvir međunarodnih standarda revizije. Fokus ove revizije je u ocjeni ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti u funkcioniranju entiteta javnog sektora i jedino ova revizija može da pokaže da li se, inače nedostajuća javna sredstva, koriste za zaista opravdane namjene i u skladu s utvrđenim strategijama i programima na određenim razinama vlasti.

Ključne riječi

eksterna javna revizija, revizija usklađenosti, revizija učinka, ekonomska i financijska kriza, korupcija

Hrčak ID:

204417

URI

https://hrcak.srce.hr/204417

Posjeta: 715 *