Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

0 diferencijalnom kapacitetu dvosloja u perhloratnim rastvorima

P.A. Kirkov ; Institut za fizicku hemiju i elektroheiniju Tehnoloski fa.kultet, Skopje, Makedonija, Jugoslavija


Puni tekst: srpski pdf 11.167 Kb

str. 31-40

preuzimanja: 114

citiraj


Sažetak

Metodom inpedansnog mosta vrseno je merenje kapaciteta dvosloja
u perhloratnim rastvorima LiC101• Kao rastvarac upotrebljena
je voda i n-butil alkohol. Dobiveni rezultati sa perhloratom
uporedivani su sa diferencijalnim kapacitetom u hloridnim i
fluoridnim rastvorima. Kod toga je utvrdeno da se promena
diferencijalnog kapaciteta dvosloja u prisustvu perhloratnog jona
ne mofo tumaciti postavkom »specificke adsorpcije« aniona kao
sto je to slucaj kod tumacenja uticaja halogenih aniona . To je potvrdeno
usporedivanjem C-qi-krivih u Cistim rastvaracima i smesi
rastvaraca. Time je pokazano da promena diferencijalnog kapaciteta
pod uticajem perhlorata nije proporcionalna povrsinskoj aktivnosti
jona obzirom da dodatkom n-butil alkohola . u vodenim rastvorima
prouzrokuje promene na C-qi krivima. To uporedenje sa promenama
nastalim dodatkom razlicitih aniona u cistim rastva racima nije u
skladu sa onim sto bi ocekivali iz odnosa adsorpcije tih jona. Na
osnovu dobivenih rezultata data je predstava o uticaj u aniona na
velicinu diferencijalnog kapaciteta dvosloja stvaranjem sloja
orjentiranih molekula rastvaraea u dvosloju kao primarni efekat
uticaja polja elektrode na rastvor u granienom sloju. Time je data
predstava o strukturi dvosloja koja na granici elektroda- rastvor
ima sloj orjentiranih molekula rastvaraea na kojima se nastavlja
prostorna raspodela jona.

Ključne riječi

Hrčak ID:

208417

URI

https://hrcak.srce.hr/208417

Posjeta: 285 *