Skoči na glavni sadržaj

Prethodno priopćenje

https://doi.org/10.3935/ljsr.v26i1.249

KVALITATIVNA EVALUACIJA PRIMJENE NLP-A U SAMOOSNAŽIVANJU OSOBA SA PSIHOSOCIJALNIM TEŠKOĆAMA

Marijana Kletečki Radović orcid id orcid.org/0000-0001-7647-8076 ; Studijski centar socijalnog rada, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska
Martina Šušnjara orcid id orcid.org/0000-0002-3980-7114 ; Centar za socijalnu skrb Zagreb, Zagreb, Hrvatska


Puni tekst: hrvatski pdf 381 Kb

str. 81-105

preuzimanja: 994

citiraj


Sažetak

U ovom radu prikazat će se rezultati kvalitativne evaluacije učinaka intervencije samoosnaživanja osoba sa psihosocijalnim teškoćama kroz primjenu neurolingvističkog programiranja – NLP-a. Evaluacijsko istraživanje provedeno je u cilju dobivanja uvida u učinkovitost i svrhovitost intervencije. Evaluacija se temeljila se na kvalitativnoj metodi prikupljanja i analize podataka. Korišten je namjerni uzorak od šest sudionika, osoba sa psiho-socijalnim teškoćama, koje su se uključile u intervenciju samoosnaživanja primjenom NLP-a i u kvalitativno evaluacijsko istraživanje učinaka provedene intervencije. Podaci su prikupljeni polustrukturiranim intervjuom. Dobiveni rezultati ukazali su na pozitivne učinke primjene NLP-a na području samoosnaživanja osoba sa psiho-socijalnim teškoćama. Oni se očituju kroz povećanu razinu samouvida, povećanje osobnih kapaciteta, emocionalno rasterećenje sudionika, razvijanje pozitivnog stava, mindfulness (puna svjesnost), blagonaklon pristup samome sebi, asertivniji pristup življenju te nastavak rada na samoosnaživanju i izvan susreta. Vezano uz doživljaj korisnosti intervencije, rezultati su pokazali kako sudionici izdvajaju usvajanje novih znanja i obilježja samog načina rada. Ovo istraživanje skrenulo je pažnju na ulogu i doprinos intervencija NLP-a usmjerenih na osnaživanje mentalnog zdravlja osoba sa psiho-socijalnim teškoćama. Za korjenitije promjene u razvijanju modela podrške osobama sa psihičkim poteškoćama i/ili bolestima važno je sustavno razvijati kvalitetne usluge i intervencije u zajednici u suradnom odnosu s korisnicima te evaluirati njihove učinke.

Ključne riječi

evaluacija intervencije; NLP (neurolingvističko programiranje); samoosnaživanje; osobe sa psiho-socijalnim teškoćama; socijalni rad

Hrčak ID:

222999

URI

https://hrcak.srce.hr/222999

Datum izdavanja:

8.7.2019.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.324 *