Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.31298/sl.144.3-4.4

Istraživanje mehaničkih oštećenja stabala jele i drugih vrsta tijekom eksploatacije – Slučaj Šumarije „Glamoč“

Velid Halilović orcid id orcid.org/0000-0003-4007-121X ; Faculty of Forestry, University of Sarajevo, BiH
Jusuf Musić orcid id orcid.org/0000-0003-2408-3077 ; Faculty of Forestry, University of Sarajevo, BiH
Jelena Knežević ; Faculty of Forestry, University of Sarajevo, BiH
Mario Šarić ; Forest-Management Company “Hercegbosanskešume” ltd Kupres, BiH
Besim Balić ; Faculty of Forestry, University of Sarajevo, BiH
Dalibor Ballian ; Faculty of Forestry, University of Sarajevo, BiH


Puni tekst: engleski pdf 1.075 Kb

str. 149-158

preuzimanja: 306

citiraj


Sažetak

Mehanizacija koja se koristi u iskorištavanju šuma utječe na pojavu oštećenja u sastojini i na šumskom tlu. Istraživanja u ovom radu su imala za cilj utvrđivanje oštećenja na stablima jele i drugih vrsta drvća pri sječi i izradi drvnih sortimenata te privlačenju šumskim zglobnim traktorom.
Istraživanja su obavljena u mješovitim šumama bukve i jele sa smrekom na području ŠGP „Glamočko”, G.J. „Hrbinje-Kujača“.
Prikupljeni su sljedeći podaci o oštećenim stablima: vrsta drveća, prsni promjer stabla, privredna važnost stabla, broj oštećenja, mjesto oštećenja, uzrok oštećenja, vrsta oštećenja.
Oštećenja su evidentirana kod ukupno 305 stabala, 133 stabala jele (Abies alba), 130 stabala bukve (Fagus sylvatica), 33 stabla smreke (Picea abies), osam stabala jarebike (Sorbus aucuparia) i jedno (1) stablo gorskog javora (Acer pseudoplatanus). Ukupan intenzitet oštećenja je iznosio 18,7%, a kad tome pridodamo i stara oštećenja, ukupan broj ozljeda iznosi 496. Prema tomu, kada se u obzir uzmu i stara oštećenja, tada intenzitet oštećenja iznosi 30,6%. Najveći broj oštećenja se nalazi u debljinskom stepenu od 10 do 14,99 cm.
Prema uzroku oštećenja, najveći broj oštećenja je nastao prilikom faze privlačenja (217 stabala), dok je prilikom sječe oštećeno 88 ili 29% stabala. Kako je faza privlačenja podijeljena na fazu primicanja i privlačenja, ukupan broj oštećenih stabala tijekom faze primicanja iznosio je 157 ili 52%, dok je tijekom privlačenja broj oštećenih stabala iznosio 60 ili 19%.
Da bi se prilikom sljedećih operacija iskorištavanja šuma smanjile štete na stablima, potrebna je češća edukacija svih djelatnika koji obavljaju poslove iskorištavanja šuma, potrebno je povećati kontrole obavljanja svih poslova prilikom iskorištavanja šuma, modernizirati strojeve koji se koriste prilikom eksploatacije šuma te na kvalitetan način otvoriti odjele šumskim komunikacijama.

Ključne riječi

jela, smreka, bukva, sječa, privlačenje, oštećenje

Hrčak ID:

237629

URI

https://hrcak.srce.hr/237629

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 717 *