Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Razlike u kondicijskoj pripremljenosti između hrvača klasičnim i slobodnim načinom borenja

Mario Baić ; Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia
Hrvoje Sertić ; Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia
Wlodzimier Starosta ; University School of Physical Education in Poznan - Faculty of Physical Culture in Gorzow, Poland


Puni tekst: engleski pdf 158 Kb

str. 142-149

preuzimanja: 848

citiraj


Sažetak

Uvod Podizanje razine kondicijskih sposobnosti bazični je dio svih vrsta pripreme hrvača za natjecanje. To je jedan od izuzetno bitnih segmenata trenažnog programa i uvjet adekvatne pripreme za vrhunska sportska dostignuća. Međutim, broj dosadašnjih istraživanja u kojima su se autori bavili razlikama u kondicijskoj pripremi hrvača različitog načina borenja vrlo je malen (Rybalko, 1966; Starosta, 1984; Starosta, 1984, 2006; Rezasoltani i sur., 2005). Uz navedeni problem malog broja dosadašnjih istraživanja, uočena je i tendencija napretka kondicijske pripreme u hrvanju unatrag desetak godina (Dinev i sur., 1991; Starosta i sur., 1998). Cilj ovoga istraživanja bio je utvrditi razlike između vrhunskih hrvača slobodnog i klasičnog načina borenja u varijablama za procjenu kondicjske pripremljenosti. Metode Istraživanje je provedeno na uzorku od 107 vrhunskih hrvača klasičnog i slobodnog načina borenja u dobi od 17 do 20 godina. U navedenom uzorku nalazi se 46 hrvača klasičnog načina borenja i 61 hrvač slobodnog načina borenja, a svi su imali isti sportski razred – bili su članovi poljske reprezentacije. Uzorak mjernih instrumenata činilo je 18 testova opće i specifične kondicijske pripremljenosti, koji najvećim dijelom čine poznati poljski komplet testova za napredne hrvače (Starosta i Tra-cewski, 1981), koji je preveden i na hrvatski (Baić, 2006). Dobiveni rezultati obrađeni su kanoničkom diskriminacijskom analizom i univarijatnom analizom varijance (ANOVA). Mjerenja su provedena u Poljskoj za vrijeme održavanja kampa reprezentacije u 1998. i 2000. godini. Rezultati Rezultati ovoga istraživanja potvrđuju postojanje diskriminacijske funkcije koja statistički značajno razlikuje hrvače juniore klasičnog i slobodnog načina borenja u prostoru primijenjenih varijabli za procjenu kondicijske pripremljenosti. Najveće korelativne veze između varijabli za procjenu kondicijskih sposobnosti i diskriminacijske funkcije izračunate su kod varijabli za procjenu repetitivne snage trupa – podizanje trupa sa zasucima i opterećenjem, te za procjenu repetitivne snage ruku – zgibovi na preči i sklekovi na ručama. Na temelju takvih korelativnih veza te saznanja iz prijašnjih istraživanja (Baić, 2006), ta diskriminacijska funkcija definirana je kao repetitivna snaga trupa i gornjih ekstremiteta. Izračunavanjem centroida grupa, utvrđeno je da grupa vrhunskih hrvača slobodnog načina borenja ima statistički značajno više izraženu repetitivnu snagu trupa i gornjih ekstremiteta od grupe hrvača klasičnog načina borenja. Nakon što je potvrđena statistička značajnost razlika između grupe hrvača klasičnog i slobodnog načina borenja, testirana je značajnost razlika za svaku pojedinu varijablu. Univarijatnom analizom varijance, utvrđeno je da su varijable: maksimalni okret u skoku, trčanje cik-cak, zgibovi na preči nathvatom, sklekovi na ručama, podizanje maksimalne težine iz ležanja, podizanje trupa sa zasucima i opterećenjem, trzaj maksimalne težine, skok u vis s mjesta, zaklon trupa iz ležanja potrbuške, premeti unatrag, most iz stojećeg položaja te sklopka s vrata statistički značajno razlikovale hrvače juniore klasičnog i slobodnog načina borenja. Kao dopunska metoda za detaljniju interpretaciju dobivenih rezultata korišteno je vrednovanjeprosječnih numeričkih rezultata pomoću 100-bodovne T-skale (Starosta, 1984). Rasprava i zaključci Rezulate dobivene diskriminacijskom analizom autori objašnjavaju specifičnostima svakog načina borenja. Za razliku od hrvača klasičnim načinom hrvači slobodnim načinom borenja ostvarili su bolje rezultate u testovima za procjenu repetitivne snage trupa i ruku. To je moguće objasniti većom kompleksnošću toga načina borenja (Marić, 1990; Shahmuradov, 1996). Naime, u slobodnom načinu borenja mogu se koristiti sve tehnike iz klasičnog načina borenja, ali i tehnike koje uključuju hvatove za noge bilo rukama bilo nogama. Posljedica svega toga je i veća važnost dobre kondicijske pripreme trupa i gornjih ekstremiteta kod hrvača slobodnim načinom borenja, koja omogućuje dugotrajno uvježbavanje velikog broja tehničko-taktičkih elemenata za vrijeme treninga te njihovo efikasno i učestalo izvođenje u otežanim uvjetima na natjecanjima. Na temelju analize značajnosti razlika, provedene univarijatnom analizom varijance, s velikom sigurnošću se može zaključiti i sljedeće: 1 Hrvači juniori klasičnim načinom imaju bolju specifičnu koordinaciju tipa okretnosti u zraku oko uzdužne osovine, agilnosti tipa promjene smjera kretanja te bolju fleksibilnost lumbalnog dijela kralježnice. 2 Hrvači juniori slobodnim načinom imaju bolju specifičnu koordinaciju tipa okretnost u zraku oko poprečne osovine, repetitivnu snagu ruku i trupa, apsolutnu maksimalnu snagu opružača ruku i trupa, eksplozivnu snagu tipa skočnost i specifičnu brzinu tipa spuštanja u stražnji most iz stojećeg stava.

Ključne riječi

Hrčak ID:

21952

URI

https://hrcak.srce.hr/21952

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.988 *