Skoči na glavni sadržaj

Stručni rad

Grafički prikaz strukturnih odnosa u sastojini prašume bukve i jele (Abieti-Fagetum illyricum, Horv. 38) “Čorkova uvala” na području Nacionalnog parka Plitvička jezera

Petar Prebježić ; Zagreb


Puni tekst: hrvatski pdf 4.157 Kb

str. 345-352

preuzimanja: 415

citiraj


Sažetak

Pokusnu plohu u sastojini prašume bukve i jele (Abieti-Fagetum illyricum, Horv. 38) “Čorkova uvala” osnovao je akademik prof. dr. Milan Anić 1957. godine i danas je to najstariji pokusni objekt u nas, na kojemu se sukcesivno prate struktura i dinamika razvoja prašume.
Kako sam tijekom istraživanja sudjelovao u potankim izmjerama osnovane pokusne plohe, u ovome članku dajemo nekoliko grafičkih priloga koji do sada nisu, ili su djelomično objavljeni.
Površina pokusne plohe iznosi 1 ha, a postavljena je u obliku kvadrata sa stranicama, duljine 100 m i razdijeljena na sto kvadrata od po 10 m x 10 m, koji su unešeni u nacrt i služe kao osnovna jedinica kod snimanja detalja na pokusnoj plohi, kao što su kamenitost terena, razmještaj stabla, izohipse na jedan metar visinske razlike, prirodom izlučena stabla i dr. Prilikom izmjera prsnog prromjera i visine svako je stablo obrojčano. Oblik krošnje definiran je s četiri međusobno okomitih polumjera, a smjer ekscentričnosti posebno je označen.
Obrada snimljenih podataka obavljena je tijekom vremena standardnim metodama, a rezultati su predočeni tablično i grafički. Slika sastojine grafički je prikazana horizontalnom projekcijom i profilom (Anić, M. 1965, Prpić, B. 1979).
Da bi se dobila što zornija slika sastojine, koja bi vizualno bila što bliža stvarnom izgledu, prišlo se u ovom radu prikazu sastojine iz “ptičje perspektive”. Odozgo, pa malo udesno. Uvedena je treća dimenzija. Razmještaj stabala, međusobni odnos krošanja, slojevitost krošanja – svi su ti elementi zorniji u ovakovom načinu prikazivanja. Pritom su visine stabala zadržane u istom mjerilu, kako bi se omogućilo uspoređivanje i očitavanje konkretnih visina.
Odnosna je sastojina u ovom radu prikazana s deset profila u spomenutoj tehnici, svaki površine 10 m x 100 m. Njihov položaj na pokusnoj plohi prikazan je na slici 1. Uz svaki je profil prikazana i njegova horizontalna projekcija (slika 2–11). Na slici 12. prikazana je projekcija stojećih i ležećih odumrlih stabala.
Objedinjeni pokazani profili rezultirali su preglednom slikom iz “ptičje perspektive” cijele sastojine na pokusnoj plohi u prašumi “Čorkova uvala” (slika 13).
Pojedinačni profili i pregledna slika zapravo su grafikoni sastojine na pokusnoj plohi, s točno određenim koordinatama i dimenzijama i onog najmanjeg stabalca. A tih je stabala i stabalaca bilo 769.
Bila bi to slika strukturnih odnosa stabala na pokusnoj plohi u sastojni prašume “Čorkova uvala” sa stanjem 1957. godine, a kakva je ona danas, pokazat će, zahvaljujući kontinuitetu istraživačkog rada Zavoda za ekologiju i uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, ovogodišnja izmjera.

Ključne riječi

Hrčak ID:

22116

URI

https://hrcak.srce.hr/22116

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.054 *