Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.20471/LO.2020.48.01.01

Utjecaj biopsije sentinel limfnog čvora nakon neoadjuvantnog sistemskog liječenja na klinički ishod bolesnica oboljelih od karcinoma dojke sa inicijalno pozitivnom aksilom

Ana Car-Peterko orcid id orcid.org/0000-0003-3148-0126 ; Department of General Surgery and Surgical Oncology, Clinical Hospital Center Rijeka, Rijeka, Croatia
Manuela Avirović ; Faculty of Medicine, Department of General Pathology and Pathologic Anatomy, University of Rijeka, Rijeka, Croatia
Petra Valković-Zujić ; Department of Radiology, Clinical Hospital Center Rijeka, Rijeka, Croatia
Ingrid Belas-Lovasić ; Department of Radiotherapy and Oncology, Clinical Hospital Center Rijeka, Rijeka, Croatia
Franjo Lovasić orcid id orcid.org/0000-0002-5487-9829 ; Department of General Surgery and Surgical Oncology, Clinical Hospital Center Rijeka, Rijeka, Croatia


Puni tekst: engleski pdf 596 Kb

str. 1-7

preuzimanja: 306

citiraj


Sažetak

Uvod: Nakon konsenzusa postignutog na konferenciji u St. Gallen-u i revizije NCCN-ovih smjernica za liječenje karcinoma dojke, u svibnju 2017. godine u Kliničkom Bolničkom Centru Rijeka, biopsija sentinel limfnog čvora uvedena je u kliničku praksu kirurškog liječenja bolesnica oboljelih od karcinoma dojke koje su neoadjuvantnim liječenjem postigle kliničku remisiju u aksili. Primarni cilj ovog istraživanja bila je evaluacija kliničkog utjecaja metode u gore navedenoj skupini pacijentica.
Metode: U ovu retrospektivnu analizu uključene su sve bolesnice oboljele od karcinoma dojke, liječene u KBC Rijeka u period od svibnja 2016. do svibnja 2018., kod kojih je preoperativno provedeno sistemsko onkološko liječenje. U prvoj postoperativnoj godini praćena je pojava lokoregionalnog i sistemskog recidiva.
Rezultati: Četrdeset i osam od sveukupno 65 bolesnica uključenih u analizu prezentiralo se je sa pozitivnim aksilarnim limfnim čvorovima u vrijeme postavljanja dijagnoze, od kojih je 45.83% postiglo kompletnu patološku aksilarnu remisiju. Kod ove skupine pacijentica u prvoj postoperativnoj godini nije zabilježen niti jedan slučaj lokoregionalnog recidiva, niti statistički značajna razlika u pojavnosti udaljenih metastaza u korelaciji sa opsegom kirurškog zahvata u aksili. Međutim, u komparaciji sa ovom skupinom, kod bolesnica koje nisu postigle kompletnu aksilarnu remisiju zabilježene su više stope i lokoregionalnog i distalnog recidiva.
Zaključak: Biopsija sentinel limfnog čvora je pouzdana alternativa aksilarnoj disekciji za postizanje lokoregionalne kontrole i kontrole bolesti uopće, kod bolesnica oboljelih od karcinoma dojke koje neoadjuvantnim sistemskim liječenjem postignu kompletnu kliničku aksilarnu remisiju. Odgovor aksilarnih limfnih čvorova na neoadjuvantno liječenje važniji je prognostički čimbenik od statusa limfnih čvorova na početku liječenja.

Ključne riječi

biopsija limfnog čvora čuvara, neoadjuvantna terapija, recidiv

Hrčak ID:

240524

URI

https://hrcak.srce.hr/240524

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 989 *