Skoči na glavni sadržaj

Pregledni rad

Fulvio Colombo ; Trieste


Puni tekst: talijanski pdf 2.605 Kb

str. 313-330

preuzimanja: 110

citiraj


Sažetak

U kaptolskoj arhivi u Udinama i u Driavnoj arhivi Brescie sacuvane su dvije
originalne diplome iz IX stolijeéa, naCinjene u pisamici Ludviga II, i namjenjene
samostanu Sv. Mihovila u Dilianu. Ta dva dokumenta zasebno su izdana veé u XII
stoljeéu, izdali su ih Ludovico Antonio Muratori i Antonio Francesco Gori; prva bijase
pripisan jednom samostanu u samoj Koruskoj, a druga diploma samostanu u Beligni
pokraj Oglaja. Daljna istra.Zivanja identificirala su Villach, Taranto i Devin (pokraj Trsta),
ali bez uvjerljivih dokaza kao, potporu za takve pretpostavke. Pietro Kandler je bio prvi
koji je formulirao uvjerljivu pretpostavku, prepoznajuéi Sv. Mihovila iz Diliana kao
originalnu jezgru samostanske institucije, koja ée stoljeéima biti poznata kao Sv. Mihovil
pod zemljom, u Poreckoj biskupiji, dokazujuci tako pripadnost tih dokumenata istarskoj
povijesti. Cak i novije dvostruko izdanje diploma, u zbirci < Historica>> i <> - ( «> ), koje je sastavio
Konrad Wagner, prihvaéa kandlerovu prepostavku, ali ne ulazeéi u valjanost tog
poistovjeéivanja.
Novija istrazivanja na dokumentima, pogotovo na biljeskama koje se nalaze na
poledini istih, i koje prije nisu bile otkrivene, dopustaju iznosenje novih argumentacija
u korist ispravnosti prioisivanja diplome istarskom kraju i poreckoj biskupiji, potvrdujuéi
tako porijeklo diplome iz Udina, iz kaptolskog arhiva Aquileje, i provjeru da Ii je ista
prethodno pripadala arhivu samostana u Beligni, te da li je ondje uz ostalu istarsku
dokumentaciju bila i cuvana.
Izmedu ostalog ovo nam je istra.Zivanje dopustilo i da ispravimo jednu gresku u
nizu akata Ludviga II, odstranjujuéi s moguéeg spiska diplomu koja po svoj prilici pripada
samostanu u Beligni.
Identifikaciija S. Mihovila u Dilianu s S. Mihovilom pod zemljom, nije prihvatljiva
bez zadrske, posto nije dostatna samo istovjetnost posvete i postojanja slicnog na pocetku
XIII st., na razdaljini od 6 km, u blizini crkva Sv. Marije od Polja. Koncentracija
samostanskih institucija na podrucju Porestine i prisutstvo nalaza iz klasicnog i
srednjovijekovnog perioda na podrucju crkve Sv. Marije u Polju sugeriraju nam veéi
oprez.

Ključne riječi

Hrčak ID:

242781

URI

https://hrcak.srce.hr/242781

Podaci na drugim jezicima: talijanski

Posjeta: 218 *