Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Marino Baldini ; Museo del Parentino Parenzo


Puni tekst: talijanski pdf 2.889 Kb

str. 215-232

preuzimanja: 92

citiraj


Sažetak

Medu neobjelodanjenim materijalom
iz poreèkog episkopija, pored znaèajnog natpisa za stupnjevanje pravnog i urbanog
razvoja rim skodobnog Poreèa, uz zanimljive ulomke starokr~éanske i
ranosrednjovjekovne skulpture, zamjeéen je osobit ulomak mozaika.
T ab la skinutog podnog mozaika izlo2ena je u prizemnom prostoru Zbirke mozaika i
kamenih spomenika episkopija. Spomenuti predmeti uglavnom su u reèeni prostor dospjeli
iz kompleksa Eufrazijeve bazilike, ali osim skulpture, postoje i neki mozaici ~to
potjeèu sa podruèja memorija starokr~éanskog cemeterija i Istarske sabornice. Istarska sabornica
s regionalnim parlamentom iz 19. stoljeéa nalazila se u crkvi sv. Franje, koja je
sagradena na podruèju starokr~éanske crkve sv. Tome Apostola. Za na~u tablu skinutog
mozaika, ~to je prepoznata kao predromanièka, predla2e se porjeklo upravo sa pavimentuma
sv. Tome Apostola ili samostana koji je mogao postojati uz crkvu i prije ranog
srednjeg vijeka. N a tom su prostoru u tijeku arheolo~ka istra2ivanja pa se treba nadati novi
m nalazima i saznanjima.
Obzirom na vrijednost mozaika, objavljen je bez navodenja drugih istarskih i uopée
jadranskih primjera, te doveden u vezu s najblizim analogijama iz krstionice u Cividalu i
crkve sv. Mihovila (San Michele) u Cervignanu. Datiran je razdobljem od nastanka Mauricijevog
ciborija u Novigradu (oko 780. godina), do pocetka 9. stoljeéa. Kronolo~ki bi bilo
moguée smjestiti ga nakon primjerka table iz Kalistovog baptisterija i prije mozaicke
cjeline iz Cervignana. Iako je mozaik prepoznatljivog oblika s motivom kriza od ljiljana,
te na neki naCin upotpunjuje grupu uz spomenute friulanske primjerke, u radu se naznacuje
ranobizantska tradicija kao osnovna znacajka stila ~to ga reproduciraju mozaicari
u novoj karolin~koj realnosti, prepoznatljivoj u umjetnosti Istre i rnnogim utjecajima u zaledu
istocnojadranske obale. N a primjerima mozaika prva je takova cjelina Maksencijev
kor u patrijarhalnoj bazilici u Aqileji iz treéeg decenija 9. stoljeéa, a takoder uz stopu desne
strane apside sadrzi u podnom mozaiku izradeni motiv kriza od ljiljana.
Do sada je ovaj ulomak prva objava jednog ranosrednjovjekovnog mozaika u Istri i
Hrvatskoj, a druge postojeée ostavlja se za obradu na drugom mjestu uz nadu da ée istrazivanja
poveéati njihovu brojnost.

Ključne riječi

Hrčak ID:

242795

URI

https://hrcak.srce.hr/242795

Podaci na drugim jezicima: talijanski

Posjeta: 236 *