Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Angelo Ciuffardi ; Trieste


Puni tekst: talijanski pdf 3.765 Kb

str. 265-285

preuzimanja: 101

citiraj


Sažetak

U ovom se prilogu rekonstruira gospodarski i institucionalni okvir feudalnog
posjeda Svetvincenta u Istri. Podaci iz biljznickih knjiga isprepliéu se s onima iz arhive
Grimani u Veneciji.
Uz iznoSenje povijesnih zbivanja u Svetvincentu opisuju se dogadaji i osobe koje
tvore pravno ustrojstvo Svetvincenta.
Naselje se, naime, nalazilo pod dvostrukom feudalnom subordinacijom poreckog biskupa
i patricijske obitelji Grimani. Istodobno je postojalo i gradsko vijeée koje je bilo
svjedokom vjeCito nestalnih odnosa izmedu zemljoposjednika u Svetvincentu i feudalnog
suca.
Rekonstrukcija obiljezja tog vijeéa i izbornih funkcija omoguéava nam pogled u
druStveni i gospodarski zivot tog podrucja u svjetlu odnosa opéinske uprave mletackog tipa
i sela koje su osnivali i nastavali "Morlaci" dovedeni radi naseljavanja tih krajeva.
Kljuca figura feuda bio je kapetan, predstavnik feudalca Grimanija i posrednik izmedu
lokalnih institucija i zelja gospodara.
IzvjeStaj tajne "Komisije" predan kapetanu Tommasu Bembu god.
1775. omoguéava nam analizu pojedinih Cimbenika koji su na razliCitim razinama
utjecali na taj ambijent.
S vjerskog aspekta misi ilo se da bi bilo nuzno kontrolirati kler kao i gospodarsku aktivnost
unutar bratovStina, te oporucne ostavStine.
Na proizvodnoj razini bilaje vazna kontrola namjene zemlje i postizanje prehrambene
autonomije Sto se pokuSavalo putem uprave nad fontikom .
Ova ustanova, kao i ugovori o uzimanju stoke na napolicu pojavljuju se viSe puta u
ulozi glavnih financijskih problema i kao izvor nedopuStenih radnji. Feudalac ée na svaki
naCin nastojati regulirati te odnose putem sudbene djelatnosti kapetana. I reguliranje trgovine
s prateéim davanjima i pojava krijumcarenja predstavljali su vazan ekonomski faktor
ne jedino sami po sebi, nego i stoga Sto su feudalnim blagajnama donosili stalan priljev
no v ca.
Glavni prihod kuée Grimani sastojao se u prikupljanju desetine Sto se minuciozno reguliralo,
i koji su dijelili napola s biskupom u Porecu.
Kao jedan od otvorenih problema ostaje zemljiSna podjela teritorija Svetvincenta;
osim Suma koje pripadaju feudalcu nema provjerenih podataka o vlasniStvu.
Krajem stoljeéa moé Venecije je na zalazu, a ustolicuje se habsburSka monarhija, nastupa
razvitak nacija i nacionalizma, no to veé pripada novijoj povijesti.

Ključne riječi

Hrčak ID:

242798

URI

https://hrcak.srce.hr/242798

Podaci na drugim jezicima: talijanski

Posjeta: 224 *