Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Almerigo Apollonio ; Pavia-Trieste


Puni tekst: talijanski pdf 17.006 Kb

str. 9-121

preuzimanja: 58

citiraj


Sažetak

Na zacctku svoje
razprave nam avtor osvetli razmere v Piranu v kratkem demokraticnem obdobju !eta 1797
in v casu prve avstrij ske oblasti. Pri tem ga zanimajo predvsem socialno-demografski in
ekonomski polozaj, Stevilne zgodbe O tihotapstvu, odnos i med mestom in dezelo in »SOcialni
boji«.
Osrednji del pri spevka je posvecen Napoleonovi dobi , ko je bilo mestece vkljuceno
v ltalij ansko kraljestvo (1805) in ko so bile uvedene nove oblike vladanja in nov birokratsko-
davcni aparat. Avtor se dalje pomudi pri predstavitvi delovanja istrskega prefekta
Cal afatija in njegovih odnosov z vodilno skupino v Piranu . Posebno pozornost pa posveca
letoma 1809-1970, ki ju karakterizira »dolgo poletje« leta 1809, ko je pri slo do protifrancoske
ljudske vstaje, ki ji je siedi lo obdobje naporne obnove.
Dobro je dokumentirana tudi siroka problematika zadnjih Jet Tlirskih provinc, zlas ti
nekateri socialno-ekonomski aspekti , med katere sodijo npr. obcinska uprava, davcni priti
sk, trgovina in promet, tihotapstvo in razvoj pomorstva, kot tudi spremembe v socialnih
odnosih in v misljenju, ki jih je mogoce v tem casu odkriti.
V prilogi so objavljeni zanimivi dokumenti , ki osvetljujejo nekatere temeljne stati sticne
podatke piranske obcine v zacetku 19. stoletja in zadevajo lastnino, davcno obvezo,
lo ka lne e ko nomske in stitu c ije , so line , piranski ribo lov in pomo rstvo ,
higiensko-zdravstvene probleme, obvezno vojasko sluzbo in »stil Calafati.

Ključne riječi

Hrčak ID:

242845

URI

https://hrcak.srce.hr/242845

Podaci na drugim jezicima: talijanski

Posjeta: 153 *