Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Damir Demonja ; Istituto per la storia dell'arte Zagabria


Puni tekst: talijanski pdf 6.360 Kb

str. 297-341

preuzimanja: 116

citiraj


Sažetak

U lstri razlikujemo ove tipove
srednjovjekovnih zvonika: zvonik u osi procelja, slobodnostojeéi zvonik - kampanil, zvonik
prislonjen uz ili na fasadu , zvonik unutar perimetra zida na zapadnoj strani, zvonik nad
svetistem i »otvoreni« zvonik.
Zvonik u osi procelja primjer ima u Sv. Tliji kod Baia. Zidovi zvonika organski su vezani
sa zapadnim zidom crkve do visine kosine krova sto je potvrda da su zidani istovremeno.
Viseéi luk ispod bifore poduprt je nazubljenom konzolicom koja je sigurni znak za
dataciju zvonika, a ona nije kasnija od sredine Xl stoljeéa.
Karakteristike slobodnostojeéeg zvonika- kampani la su masivnost, visina, uglavnom
plasticka neraSClanjenost ploha, posljednji kat otvoren romanickim monoforama ili biforama
i zakljucenost piramidalnim ili stozastim krovom. Jedan od primjera je zvonik Zupne
crkve u Balama koji ima romanicka obi ljezja vidljiva u nacinu gradnje i polukruzno
zavrsenim biforama zakljucnog kata, ali i goticka, kao sto je suzavanje zvonika prema
vrhu i vertikalnost potencirana zakljucnim siljatim stoscem. Zbog ovih bi se karakteristika
zvonik mogao datirati u sredinu XIV sto ljeéa.
Zvonik prislonjen uz ili na fasadu jednako je rasprostranjen kao i slobodnostojeéi
zvonici - kampanili, a i oblikovne su mu karakteristike iste kao u kampanila, od kojih se
razlikuje time sto nije samostalan. lstarski je primjer zvonik crkve Sv. Jurja Starog u Plominu,
naslonjen na procelje.
Zvonik unutar perimetra crkve na zapadnoj strani slicnih je ili istih oblikovnih karakteristika
koje se susreéu kod dva prethodna tipa. Rijetko se javlja na istarskom prostoru,
a to potvrduje samo primjer zvonika crkve Sv. Lovre na groblju kod Sutlovreca
Pazenatickog. Stilsko obiljdje zvonika je romanicko-goticko, pa bi ga se obzirom na ove
karakteristike mozda mogio datirati u sredinu XIV stoljeéa.
Osobitosti istarskog prostora, prvenstveno njegova otvorenost, rezultirala je prihvaéanjem
i razvijanjem dva osebujna i jedinstvena tipa: zvonika nad svetistem i »otvorenog
« zvonika. Sudeéi po rezultatima istrazivanja, zvonik nad svetistem crkve Sv. Jurja
izmedu Zavrsja i Groznjana jedini je takav primjer u Istri. Njegova je datacija, najvjerojatnije,
XIII stoljeée. N ad juznom apsidom dize se zvonik, cetverokutnog tloctta, koji se
od sredine visine vrlo blago suzava prema vrhu. Ulaz u zvonikje najuznom boku, a vanjsko
stepeniste vodi do vrata kojima se ulazi direktno nad kalotu apside.
Ovaj ti p zvon ika svojstven je iskljucivo istarskom prostoru, i ne nalazimo ga u sirem
okruzju. U Ttaliji se javlja vrlo rijetko, te je poznat samo primjer zvonika Opatijske crkve
u Summagi. U Sloveniji, u njezinom sjevernom dijelu orijentiranom prema Austriji i Njemackoj,
nalaze se, u nekoliko primjera, slicna rjesenja zvonika nad svetistem. Medutim,
zvonik nad juznom apsidom crkve Sv. Jurja izmedu Zavrsja i Groznjana rezu ltat je redukcijskog
procesa koji proizlazi iz zvonika nad svetistem kojemu je u prizemlju memorija. Takvim smjestajem zvonika sveti ste dobiva vanjski naglasak, a takav nacin gradnje
zvonika kontinuira od XI stoljeéa.
Drugi tip je »otvoreni« zvonik koji , najvjerojatnije, dolazi iz ltalije, a takoder je poznat
po jednom, prilicno devastiranom primjeru, crkvi Sv. Tome kod Rovinja. Po sredini
sjevernog zida crkve izd ize se zvonik pravokutnog tlocrta, sa sjeverne strane otvoren dubokom
ni som polukruznog svrsetka, a na zavrsnom katu su veliki , siroki, polukruzni otvori.
U sirem regionalnom podrucju slicni tip zvonika susreée se kod crkve Sv. lvana
Krstite lja u Trevisu.

Ključne riječi

Hrčak ID:

242851

URI

https://hrcak.srce.hr/242851

Podaci na drugim jezicima: talijanski

Posjeta: 214 *