Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Nelida Milani-Kruljac ; Facoltà di Pedagogia - Fiume, OBLA per l'attività didattica - Pola


Puni tekst: talijanski pdf 5.547 Kb

str. 155-184

preuzimanja: 428

citiraj


Sažetak

Rad Celte Koniges »DanaSnji krcki dijalekt« jest zapravo diplomska radnja iz
godine 1933. pod vodstvom prof. Carla Tagliavini-ja, tada docenta romanistike na sveucili~
tu u Budimpe~ti. Lingvisticka grada sabranaje na otoku Krku ljeti 1930. u direktom
razgovoru sa informatorima.
U prvom dijelu studije autorica daje kratak profil povijesti Krka obuhvaéajuéi u
tom kontekstu i stari krcki dijalekt i dijalekt koji se govorio u Krku u svoje doba (prva
polovica XX stoljeéa).
Stari krcki dijalekt uvijek se smatrao nezavisnim od mletackoga. One rijeci staroga
krckoga dijalekta koje su pre~le u mletacki dijalekt Krka, u mnogim slucajevima, sacuvale
su karakteristike stare fonetike i ne mogu se pobrkati sa mletackim rijecima. Autori
ca, osim toga, razmatra dijalekt Krka svoga vremena kao cisti stari mletacki dijalekt
koji se, u prvom redu, razlikuje od okolnih mletackih dijalekata posebnom akcentuacijom
obicnog govora, buduéi da je tu ritam brzi i kraéi taktovi.
U drugom dijelu, pak, nalazi ~iroki prostor fonetika starog krckog dijalekta (nagla~
eni vokali, nenagla~eni i konzonantski sistem).
Treba, napokon, podvuéi predgovor N elide Milani-Kruljac sa kriticnim osvrtima
na rad autorice Koniges i, osobito, na stari krcki dijalekt.

Ključne riječi

Hrčak ID:

242949

URI

https://hrcak.srce.hr/242949

Podaci na drugim jezicima: talijanski

Posjeta: 560 *