Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Miroslav Bertoša ; Zavod za povijesne i društvene znanosti JAZU Rijeka-Fiume, Radna Jedinica Pula-Pola


Puni tekst: talijanski pdf 3.495 Kb

str. 273-292

preuzimanja: 81

citiraj


Sažetak

U drugome dijelu clanka autor nastavlja razmatranje problematike << akulturacije
» u doha kolonizacije i prilagodbe doseljenika novim uvjetima zivota. Spomenuti
dolazak transdinarskih Vlaha u juznu lstru, u kojoj su se upravo zbivale znacajne
etnicke promjene, nesumnjivo je pridonosio daljoj konfrontaciji autohtonog i
doseljenickog svijeta, mnogostrukim susretima dviju kultura, medjusobno heterogen.
ih i optereéenih razliCitim interesima. U toj kompleksnoj, slojevitoj povijesnoj
zbilji odigravali su se mnogobrojni procesi potprocesi, vrsila se svojevrsna <>
koja je prozimala oba kulturna kruga. Autor se zalaze za jedinstvenu
interdisciplinarnu obradu tih procesa, ne razdvajajuéi pojedine etnicke skupine
istarskoga podrucja . Povijesno istrazivanje dobiva time naglaseniju humanu dimenziju:
ono pridonosi otkrivanju i predstavnicima druge kulture nevidljivih, ili
bar neuocenih i slabo poznatih kultunih tradicija i vrijednosti etnicke grupe ili
narodnosti u Cijoj blizini zive i s kojima su povijesno upuéeni na zajedniStvo. Tako
se otvaraju i valoriziraju one humane tendencije koje etnocentristicka nastojanja
zamjenjuju uvazavanjem i prihvaéanjem, sve do spoznaje da razliCitost u zajedniStvu
nije opasnost veé bogatstvo.

Ključne riječi

Hrčak ID:

243040

URI

https://hrcak.srce.hr/243040

Podaci na drugim jezicima: talijanski

Posjeta: 214 *