Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Ferdo Gestrin ; Facoltà di Lettere e Filosofia di Lubiana


Puni tekst: talijanski pdf 1.363 Kb

str. 73-81

preuzimanja: 64

citiraj


Sažetak

Rijeka je u XV stoljeéu postajala znacajno srediste za trgovinu iz slovenskih
krajeva prema moru i dalje u Italiju. Zivahne veze trgovaca iz slovenskih krajeva
s Rijekom vabile su u tu kvarnersku luku takodjer brojne talijanske trgovce,
osobito iz Marka, npr. iz Pesara, Fana, Ferma itd. Taj razmjerno snazan trgovaèki
promet, koji se odvijao u oba pravca, doveo je i do raznovrsnih oblika trgovaèke
tehnike.
Osim veoma uhodane kreditne trgovine, bile su u trgovackom poslovanju u
Rijeci cesto i unaprijed sklopljeni trgovacki ugovori, kojih je saddaj odluèivao
kolièinu, isporuku i cijenu robe te uvjete plaéanja. Sklapali su ih trgovci iz slovenskih
krajeva s talijanskim trgovcima ili neposredno sami ili pomoéu faktora
odnosno poslovnih partnera ili ortaka u Rijeci. Upravo tako su svi trgovci uRijeci
sklapali trgovacka udruzenja za poslovanje po moru i po kopnu. Oblici tih
drustava (komenda, koleganca, kompanija) nisu se u Rijeci razlikovali od slicnih
udruzenja u drugim obliznjim mjestima kao npr. u Piranu ili u Zadru, niti od
sliènih udruzenja uopée. Iako se nije sacuvalo mnogo podataka o tim udruzenjima,
mozemo ipak ustvrditi da su trgovacka drustva u obliku komende u tom
stoljeéu u Rijeci jos uvijek prevladavala.
Unaprijed sklopljeni trgovacki ugovori i oblici srednjovjekovnih trgovaèkih
udruzenja, koja se javljaju u Rijeci u to doba, potvrdjuju misljenje da su se ab lici
putujuéeg trgovca poceli povlaciti preci trgovinom unaprijed dogovorenim
poslovanjem, no govore i o znacajnoj ulozi Rijeke u trgovini izmedju zaledja i
talijanskih krajeva.
Ferdo Gestrin radio se u Ljubljani 8. listopada 1916., tu se takodjer ~kolovao
i 1940. diplomirao iz grupe povijesti i zemljopisa. Nakon raznih sluzbenih mjesta
na srednjim ~kolama i u sekretarijatu za ~kolstvo SRS zapoteo je 1959. s akademskom
karijerom na Filozofskom takultetu u Ljubljani, gdje je sada redovni
profesor za opéu povijest feudalizma.
Njegovo znanstveno zanimanje usredotoèeno je osobito na drustvenu i ekonomsku
povijest k.asnoga srednjega vijeka i 16. stoljeéa. Pri tomu je pre5ao iz sasvim
slovenskih okvira takodjer na proucavanje povijesti ostalih jugoslavenskih
naroda odnosno krajeva i njihovih veza s Italijom od ranoga srednjega vijeka.
Glavna su mu djela: Trgovina slovenskoga zaledja s primotskim mjestima od
13. do 16. stoljeéa, Ljubljana 1965; Carinske knjige od 16. do l 7. stoljeéa, Ljubljana
1972; Pomorstvo srednjovjekovnog Pirana, Ljubljana 1978. i Slovcnska
povijest od konca osamnaestoga stoljeéa do 1918., Ljubljana 1966. Napisao je i
niz rasprava o trgovini i ekonomskim vezama slovenskih i jugoslavenskih krajeva
s Italijom, o emigraciji izjugoslavenskih krajeva u Italiju itd; ukupno njegova
bibliografìja broji preko 200 spisa.

Ključne riječi

Hrčak ID:

243052

URI

https://hrcak.srce.hr/243052

Podaci na drugim jezicima: talijanski

Posjeta: 204 *