Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Vesna Girardi Jurkić


Puni tekst: talijanski pdf 4.794 Kb

str. 7-42

preuzimanja: 81

citiraj


Sažetak

Medulin i Medulinstina, bogat kraj na jugu Istre, naseljen od prapovijesti
do nasih dana, zaokupljao je paznju povjesnicara i arheologa
(P. KANDLER. B. SCHIAVUZZI, A. GNIRS, A. PUSCHI, C. De FRANCESCHI,
A. DEGRASSI, B. BAélé i dr .. ) koji su, biljezeéi dostupne
podatke i istrazujuéi lokalitete, nastojali sagledati proslost ovog kraja.
Najstarije organizirano naselje na otvorenom utvrdeno je na medulinskoi
IZuli, a uklapa se u kompleks neolitskog kulturnog kruga
tipa Smilcié, koji je datiran kao mlada faza starijeg neolita. Broncanodobno
gradinsko naselje locirano je na poluotoku Punta Kasteja, a
prema nalazima utvrduje se postojanje utjecaja i strujanja u okviru
jadranskog bazena, te ova kultura - kao i ranija neolitska - ima
mnoge zajednicke razvojne komponente. Zeljeznodobni zarni grob, koji
je pripadao nekropoli smjestenoj na sjevernoj strani naselja datiran
je u stupanj Este II rano i to u VIII st.pr.n.e.
Podaci, koji nadopunjuju arheoloske nalaze, mogu se traziti i u
mitskim predodzbama o Istri u sjeverojadranskom prostoru koje daju
Aristotel, Kalimah, Apolonije Rodanin i Likofon (mit o Jasonu i Medeji
koje su progonili Kolhidani). Prvi i jedini rimski povjesnicar koji
imenuje Mutilu kao naselje Histra unisteno u toku rimsko-histarskog
rata 177.g.pr.n.e. je Tit Livije. Pored ostalog, Livije kaze da je Mutila
bila oppidum iz kojeg su Rimljani nakon poraza Histra prikupili bogat
plijen.
Rimljani su se na podrucju Medulinstine intenzivno naselili koristeéi
razvedenost i zastiéenost obale te plodno tlo zaleda. Bile zu izgradene
villae rusticae na IZuli, na Monte Castellu, u Peschiera Biezzi sve do
Punta Greca. Anticki zidovi na IZuli potvrduju da se radi o velikom
objektu, kojeg A. Gnirs svrstava u centrifugalni tìp gradevine sa vlastìtìm
luckim uredajma. Novija sondazna ispitivanja otkrila su postojanje
mozaika, odvodnih kanala i ostataka fresaka raznih boja. U svakom
slucaju, o znacaju vile i njenom visokom rangu za sada govori nadgrobni
spomenik, koji je podigao Sabin svojoj dragoj zeni Klaudiji Pusilli.
Obzirom na znatnu gustoéu antickih vila uz morsku obalu kao i
na neke anticke toponomasticke relikte u nazivima skupova katastarskih cestica, moze se odrediti rasprostranjenost rimskih posjeda na Medulinstini.
Podrucje Taiban (Seve) pretpostavljeni je posjed Oktavijana
Augusta. Flavijevski oslobodenik Diomedes, grckog podrijetla, ziveéi
na terenu Barbolana podigao je votivnu aru geniju Barbulani, pa se
moze zakljuciti da su na Medulinstini i Flavijevci imali svoje posjede.
Rimske posjednike mozda mozemo traziti i u imenima: Lure od Lurius,
Fuzane od Futianum ili Fusianum.
Najnovija istrazivanja vrsena 1980. godine na podrucju nekropole
u Burlama otkrila su cetiri kosturna groba i jedan djecji smjesten u
amfori. Anticka nadgrobna stela koju je podigla Marcija muzu Eliju,
moze se datirati u vladavinu cara Komoda na kraj II ili pocetak III
st. n.e.
Na temelju raspolozivih arheoloskih, epigrafskih i toponomastickih
podataka, zakljucuje se da je podrucje Medulinstine s veoma pogodnim
terenom za uzgoj zitarica (Seve), maslina i vinove loze (Burle, Mucalba,
Brajdine, Casella), te sume na Borbulanu i Vrcevanu, bi.Jo uklopljeno u
bogate posjede carsih obitelji Oktavijana Augusta, Flavijevaca i Elijevaca.
Ako prihvatimo Gnirsovu tvrdnju da je na IZuli bila carska vila
Konstantina Velikoga u kojoj je ubijen njegov sin Crispo, tada se moze
pratiti kontinuitet zivota antike na ovom podrucju od I do IV. st.n.e.
·Pojavom krséanstva na istarskom podrucju, na sto ukazuje martirij
sv. Germana u Puli koji je pogubljen za vladavine cara Marka Aurelija
Numerijana (283-284), polako gasnu poganski obicaji. Medutim,
sprega poganskog i krséanskog vjerovanja egzistira jos dugo na podrucju
Medulinstine, gdje uz krséanske bazilike postoje i svetista sinkretiziranih
rimsko-autohtonih bozanstava.

Ključne riječi

Hrčak ID:

243133

URI

https://hrcak.srce.hr/243133

Podaci na drugim jezicima: talijanski

Posjeta: 166 *