Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Miroslav Bertoša


Puni tekst: talijanski pdf 2.174 Kb

str. 214-228

preuzimanja: 52

citiraj


Sažetak

Ovaj tekst, napisan pocetkom 1975., posluzio je redaktorima edicije The historiography
of Yugoslavia 1965-1975 pripremljene za medunarodni kongres povijesnih
znanosti u San Franciscu (SAD). Autor smatra da je istarska historiografija u
posljednjem desetljeéu znatno uznapredovala kako u broju povjesnika kojima je
istrazivanje proslosti Istre postalo glavnom preokupacijom tako i u porastu broja
edicija i znanstvenih radova. Najveéi dio povijesne grade, clanaka i rasprava koji
obraduju razbolje od VI do konca XVIII. stoljeéa objavljen je na stranicama
Vjesnika historiiskih arhiva u Rijeci i Pazinu, Jadranskog zbornika i mnogih drugih
redovitih i povremenih edicija znanstvenoga i strucnog karakter,a (Historijski zbornik,
Arhivski vestnik SAZU, Histria archeologica, Zbornik Pordtine, Susreti na
dragom kamenu itd.). G. 1969. njima su se pridruzili i Atti del Centro di ricerche
storiche koje je pokrenula Talijanska unija za Istru i Rijeku u zajednici s Università
popolare u Trstu sa zàdaéom da »utjece da razmatranje problema istarske historiografije
uopée, a posebno onih koji se odnose na talijansku etnicku grupu, dobije
zaista znanstveni i sto objektivniji pravac«.
Zbog specificnoga geopolitickog ~mje5taja i osebujne proslosti povijest Istarskoga
poluotoka postala je danas predmetom istrazivanja ne samo hrvatskih, veé i
slovenskih i talijanskih povjesnika - kako pripadnika etnicke grupe u SFRJ tako i
onih u Italiji. Iako ta nastojanja jos uvijek nisu urodila znanstvenom sintezom na
modernim koncepcijskim osnovama, ipak je prenosenje tezista na nova arhivska
istraZivanja znatno poboljsalo istamko historiografsku produkciju. Autor donosi
sumaran pregled vaznijih rasprava, Clanaka i knjiga koje obraduju povijesnu problematiku
od ranoga srednjeg vijeka do konca XVIII. stoljeéa.

Ključne riječi

Hrčak ID:

243324

URI

https://hrcak.srce.hr/243324

Podaci na drugim jezicima: talijanski

Posjeta: 197 *