Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Snaga svezivanja na dentin i pouzdanost eksperimentalnih bioaktivnih kompozita

Josipa Vukelja
Matej Par
Zrinka Tarle
Eva Klarić Sever


Puni tekst: engleski pdf 270 Kb

str. 11-16

preuzimanja: 172

citiraj


Sažetak

Cilj: Usporediti razlike u rezultatima snage svezivanja eksperimentalnih remineralizacijskih kompozita dobivenih statističkim pristupom analize pouzdanosti (Weibull) i konvencionalne statistike te otkriti promjene koje nisu vidljive korištenjem samo jednog statističkog pristupa.
Materijali i metode: Eksperimentalni kompoziti dobiveni su miješanjem smole Bis-GMA / TEGDMA
s bioaktivnim staklom (BG) i inertnim punilima (barijevo staklo i silicijev dioksid) u centrifugalnoj miješalici. Inertna punila dodana su do ukupnog opterećenja punila od 70%. Kontrolni kompozit sadrži samo inertna punila (70%). Dva remineralizirajuća kompozita s masenim udjelom bioaktivnog stakla (BG) 10% ili 40% označena su kao bioaktivni-10 i bioaktivni-40. Dentinski supstrati pripremljeni su od intaktnih trećih kutnjaka, polirani pomoću papira silicijevog karbida P600 i ugrađeni u akrilatnu smolu. Adhezijska veza između kompozitnih cilindara (širina = 3 mm, visina = 2 mm) i dentina stvorena je pomoću dvokomponentnog samojetkajućeg adheziva (Clearfil SE Bond 2, Kuraray). Uzorci su sk- ladišteni na 37 ° C u destiliranoj vodi i testirani u uređaju za mjerenje jačine adhezijske sveze (test smi- canja) nakon 1 tjedna i 1 godine. Optimalni broj uzoraka za analizu pouzdanosti dobiven je pripremom n=20 po eksperimentalnoj skupini (ukupno n=120 za cijelo istraživanje).
Rezultati: Srednja snaga svezivanja mjerena nakon 1 tjedna i 1 godine bila je statistički slična za kon- trolni kompozit (21,9 naspram 24,0 MPa) i za bioaktivni-10 (19,6 naspram 19,1 MPa). Međutim, Weibullova statistika otkrila je značajan pad pouzdanosti veze nakon starenja: Weibullovi moduli sman- jili su se sa 13,5 na 3,9 za kontrolni kompozit i sa 12,3 na 3,8 za bioaktivni-10. Za bioaktivni-40, pros- ječna čvrstoća veze značajno je pala nakon jedne godine (8,1 prema 6,8 MPa), ali njegova pouzdanost je ostala nepromijenjena, što je utvrđeno statistički sličnim Weibullovim modulima.
Zaključak: Pogoršanje snage svezivanja nakon jedne godine utvrđeno je korištenjem analize pouzdanosti kod kontrolnog i eksperimentalnog bioaktivnog kompozita iako konvencionalna statistika nije mogla razlikovati promjene prosječne snage svezivanja.

Ključne riječi

Hrčak ID:

243960

URI

https://hrcak.srce.hr/243960

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 460 *