Skoči na glavni sadržaj

Ostalo

GRAMATIKA, SEMANTIKA I PRAGMATIKA REČENICE

Elmira Resić ; Sveučilište u Sarajevu


Puni tekst: hrvatski pdf 455 Kb

str. 192-201

preuzimanja: 506

citiraj


Sažetak

Knjiga Gramatika, semantika i pragmatika rečenice autora Ismaila Palića naučna je studija objavljena 2019. godine u okviru Edicije Radovi (knjiga XXIII) Instituta za jezik Univerziteta u Sarajevu. Riječ je, naime, o knjizi u kojoj se donosi deset ranije objavljenih radova Ismaila Palića u kojima autor razmatra različite gramatičke, semantičke i pragmatičke pojave u bosanskom jeziku. Knjiga sadrži 220 stranica, a uz deset radova (1. Za novi pristup gramatici rečenice 9–36, 2. Obavezne adverbijalne dopune 36–54, 3. O prijedlozima u i na u konstrukcijama vremenske intralokalizacije 54–76, 4. O pojačanim pridjevima 76–95, 5. O apoziciji 95–119, 6. Semantika i pragmatika imperativa119–139, 7. Particip prezenta kao hibridna gramatička jedinica u njemačkome jeziku i ekvivalenti u bosanskom jez i k u 1 3 9 – 1 5 9 , 8 . K o n d i c i o n a l n e kopulativne rečenice u bosanskom jeziku 159–172, 9. O složenim rečenicama s alternativnim bezuvjetnim klauzama172–188, 10. O veznicima u južnoslavenskim gramatikama 188–197), u knjizi se donose bibliografski podaci o radovima, registar imena, registar pojmova, literatura te bilješke o autoru.

Ključne riječi

Ismail Palić; gramatika rečenice; semantika rečenice; pragmatika rečenice

Hrčak ID:

249078

URI

https://hrcak.srce.hr/249078

Datum izdavanja:

30.12.2020.

Posjeta: 947 *