Skoči na glavni sadržaj

Stručni rad

Procjena kvalitete života žena operiranih od karcinoma dojke u Osječko-baranjskoj županiji

Stana Pačarić orcid id orcid.org/0000-0003-3670-5910 ; Klinički bolnički centar Osijek, Klinika za kirurgiju, Zavod za torakalnu, plastično-rekonstrukcijsku kirurgiju i kirurgiju šake; Sveučilište "J.J.Strossmayera" u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
Tajana Turk orcid id orcid.org/0000-0003-1535-1359 ; Klinički bolnički centar Osijek, Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju; Sveučilište "J.J.Strossmyera" u Osijeku, Medicinski fakultet
Ivan Erić orcid id orcid.org/0000-0002-5511-6436 ; Klinički bolnički centar Osijek, Klinika za kirurgiju, Zavod za torakalnu, plastično-rekonstrukcijsku kirurgiju i kirurgiju šake; Sveučilište "J.J.Strossmayera" u Osijeku, Medicinski fakultet
Želimir Orkić ; Klinički bolnički centar Osijek, Klinika za kirurgiju, Zavod za torakalnu, plastično-rekonstrukcijsku kirurgiju i kirurgiju šake; Sveučilište "J.J.Strossmayera" u Osijeku, Medicinski fakultet
Andrea Milostić-Srb ; Sveučilište "J.J.Strossmayera" u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Osijek
Goran Kondža ; Klinički bolnički centar Osijek, Klinika za kirurgiju, Zavod za abdominalnu kirurgiju
Ana Nemčić ; Sveučilište "J.J.Strossmayera" u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Osijek


Puni tekst: hrvatski pdf 482 Kb

str. 329-339

preuzimanja: 686

citiraj


Sažetak

Cilj: Cilj rada je ispitati kvalitetu života žena nakon mastektomije i nakon kvadrantektomije, te ispitati razliku u kvaliteti života žena nakon mastektomije u odnosu na kvalitetu života nakon kvadrantektomije.
Ispitanici i metode: Prospektivno kohortno istraživanje u kojem su sudjelovale 204 sudionica: 101 sudionica je bila u grupi nakon mastektomije, a 103 sudionice nakon kvadrantektomije. Korištena je anonimna anketa primjenom hrvatske inačice upitnika Europske organizacije za istraživanje i liječenje raka EORTC QLQ-C 30 (version 3), upitnika s modulom raka dojke EORTC QLQ – BR 23.
Rezultati: Na ljestvici EORTC QLQ C 30, mjesec dana nakon operacije, sudionice nakon kvadrantektomije značajno su bolje ocijenile svoj opći zdravstveni status (p = 0,007). Poremećaj spavanja imaju značajno više sudionice s mastektomijom (p = 0,03). Ljestvicom QLQ-BR23 mjesec dana od operacije, sudionice s mastektomijom značajno su lošije ocijenile seksualno funkcioniranje (p < 0,001) i užitak u seksu (p < 0,001), dok su im značajnije izražene nuspojave uz sistemske terapije (p = 0,04). Godinu dana nakon operacije, još uvijek je značajno lošije seksualno funkcioniranje (p < 0,001) i užitak u seksu (p = 0,04) kod sudionica nakon mastektomije. Ukupna skala funkcionalnosti je značajno niža za sudionice s mastektomijom (p = 0,03)
Zaključak: Kvaliteta života žena nakon kvadrantektomije bolja je u odnosu na kvalitetu života nakon mastektomije. Žene kojima je učinjena kvadrantektomija bolje su ocijenile svoj opći zdravstveni status u odnosu na žene kojima je učinjena mastektomija. Seksualno funkcioniranje bolje je u žena s kvadratektomijom.

Ključne riječi

dojka; karcinom; kvadrantektomija, kvaliteta života; mastektomija

Hrčak ID:

250754

URI

https://hrcak.srce.hr/250754

Datum izdavanja:

26.1.2021.

Posjeta: 1.364 *