Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Stavovi studenata Sveučilišta u Splitu o psihijatrijskim bolesnicima

Zvonimir Puljić ; Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
Zvonimir Supičić ; Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija
Mirjana Milić ; Sveučilište u Splitu, Kineziološki fakultet
Diana Aranza ; Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel zdravstvenih studija


Puni tekst: hrvatski pdf 510 Kb

str. 201-209

preuzimanja: 346

citiraj


Sažetak

Cilj: Strah od nepoznatog u kombinaciji s nedostatkom edukacije kod čovjeka nerijetko rezultira formiranjem negativnih stavova prema određenom objektu ili skupini ljudi. Stoga su se, posljedično svojoj medicinskoj dijagnozi, na mjestu stigmatizirane skupine našli i psihijatrijski bolesnici, kako od strane opće populacije, tako i od strane zdravstvenih djelatnika. Cilj ovoga istraživanja je utvrditi stavove studenata Sveučilišta u Splitu o psihijatrijskim bolesnicima s obzirom na tip studija, te spol i dob ispitanika.
Ispitanici i metode: Uzorak ispitanika sačinjava 280 studenata s osam sastavnica Sveučilišta u Splitu. Korišteni mjerni instrument je novo konstruirani upitnik koji se sastoji se od 20 tvrdnji o stavovima prema psihijatrijskim bolesnicima koje ispitanici procjenjuju na petstupanjskoj Likertovoj ljestvici. Upitnik je pouzdan za interpretaciju rezultata, a vrijednost Cronbach's alpha iznosi 0,74. Podaci su analizirani korištenjem statističkog paketa SPSS v. 25 (IBM Corp., Armonk, New York) i Stat Ver 13,00. Istraživanje je odobreno od strane Etičkog povjerenstva Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu.
Rezultati: Utvrđena je značajna razlika u stavovima o psihijatrijskim bolesnicima među studentima zdravstvenih i nezdravstvenih studija na razini značajnosti p<0,001 u čak 12 mjernih varijabli od 20 raspoređenih u tri tematske cjeline; (I) osobni i društveni stavovi studenata prema psihijatrijskim bolesnicima, (II) stavovi studenata o društvenoj i radnoj sposobnosti psihijatrijskih bolesnika, (III) stavovi studenata o zbrinjavanju i liječenju psihijatrijskih bolesnika. Nije međutim utvrđena značajna razlika u stavovima studenata s obzirom na spol i dob ispitanika.
Zaključak: Sveukupno studenti imaju pozitivan stav prema psihijatrijskim bolesnicima, no međutim studenti zdravstvenih studija imaju pozitivnije stavove u odnosu na studente nezdravstvenih studija, što je vjerojatno zbog boljeg obrazovanja i informiranosti o psihijatrijskim bolestima, te smo stoga mišljenja da treba potaknuti na informiranost društva o psihijatrijskim bolestima, kako bismo smanjili stigmatizaciju prema oboljelima i njihovim obiteljima, te im omogućili bolju integriranost u društvo i zajednicu.

Ključne riječi

psihijatrijski bolesnici; psihijatrijske bolesti; mentalno zdravlje; studenti; stavovi

Hrčak ID:

263139

URI

https://hrcak.srce.hr/263139

Datum izdavanja:

6.10.2021.

Posjeta: 922 *