Skoči na glavni sadržaj

Pregledni rad

https://doi.org/10.46419/vs.53.6.9

Hiperadrenokorticizam u pasa. II dio: Dijagnostika i terapija

Mirna Brkljačić ; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Ivana Kiš ; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Anđela Krizman ; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Vesna Matijatko ; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Gabrijela Jurkić Krsteska ; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Filip Kajin ; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Zoran Vrbanac ; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Karol Šimonji ; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
Nada Kučer ; Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska


Puni tekst: hrvatski pdf 819 Kb

str. 745-756

preuzimanja: 359

citiraj


Sažetak

Klinički sindrom hiperadrenokorticizma u pasa (HAC) je jedna od najčešćih endokrinopatija u veterinarskoj medicini. Kliničke manifestacije i laboratorijski nalazi odražavaju utjecaj kronično povišene razine cirkulirajućeg kortizola. Dijagnostika započinje utvrđivanjem odgovarajuće anamneze i prisustva jednog ili više karakterističnih kliničkih znakova pri čemu što je broj simptoma veći to je sumnja na HAC utemeljenija. Prema preporukama konsenzusa u veterinarskoj medicini, da bi se povećala pozitivna prediktivna vrijednost endokrinološkog testiranja na HAC, ona bi se trebala provoditi samo u pacijenata s odgovarajućim kliničkim znacima, rezultatima slikovne dijagnostike i u pacijenata s komorbiditetima koji ne reagiraju na adekvatnu terapiju. Radi lažno negativnih i lažno pozitivnih rezultata koji su obično posljedica prisustva drugih bolesti ili uporabe nekih lijekova, niti jedan od trenutno raspoloživih testova nije posve pouzdan. Dijagnostički se testovi za HAC zasnivaju na dokazivanju ili povećane proizvodnje kortizola ili smanjene osjetljivosti osovine hipotalamus-hipofiza-adreni na negativnu povratnu spregu glukokortikoidima. Dostupne testove dijelimo na dijagnostičke testove (ACTH-stimulacijski test, test supresije niskom dozom deksametazona i omjer kortizola i kreatinina u urinu) i razlikovne testove (određivanje koncentracije endogenog ACTH, test supresije niskom dozom deksametazona, test supresije visokom dozom deksametazona i supresija deksametazonom s omjerom kortizola i kreatinina u urinu). Najbolji se dijagnostički rezultati postižu uporabom kombinacije testova adrenalne funkcije i slikovne dijagnostike. Svi se modaliteti slikovne dijagnostike mogu rabiti no razlikuju se, kao i testovi adrenalne funkcije, po svojoj osjetljivosti i specifičnosti. Raspoloživa slikovna dijagnostika za bolesti nadbubrežnih žlijezda uključuje ultrazvučnu pretragu te kompjuteriziranu tomografiju (CT) ili magnetsku rezonanciju (MR) abdomena, dok se za bolesti hipofize najčešće koriste CT ili MR glave. Da bi se došlo do definitivne dijagnoze najčešće se koristi kombinacija ultrazvučne pretrage abdomena s jednim od dijagnostičkih testova adrenalne funkcije. U odabiru optimalne terapije na raspolaganju su zračenje te kirurška i medikamentozna terapija. Operativni zahvati na hipofizi i adrenalnim tumorima, kao i radioterapija hipofize etiološki su oblici liječenja i iako su potencijalno kurativni nisu široko dostupni, skupi su i nose svoje vlastite rizike. Medikamentozna se terapija sastoji ili od davanja adrenokortikolitičkog lijeka mitotana ili inhibitora steroidogeneze trilostana. Oba su lijeka relativno skupa, a njihova primjena podrazumijeva i neki oblik doživotne terapije, a nose i neke vlastite rizike. Da bi se odabrala optimalna terapija ovaj pregledni rad razmatra terapijske opcije HAC-a s obzirom na dostupnost, učinkovitost i moguće nuspojave te uzevši u obzir oblik bolesti, moguće napredovanje te dob i komorbiditete pojedinačnih pacijenata.

Ključne riječi

hiperadrenokorticizam, pas, dijagnostika, terapija

Hrčak ID:

272377

URI

https://hrcak.srce.hr/272377

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 736 *