Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

DIMENZIJE LIČNOSTI I RELIGIOZNOST KAO PREDIKTORI SOCIOSEKSUALNOSTI KOD ŽENA I MUŠKARACA

Igor KARDUM orcid id orcid.org/0000-0002-8778-2740 ; Filozofski fakultet, Rijeka
Asmir GRAČANIN ; Filozofski fakultet, Rijeka
Jasna HUDEK-KNEŽEVIĆ ; Filozofski fakultet, Rijeka


Puni tekst: hrvatski pdf 783 Kb

str. 505-528

preuzimanja: 1.689

citiraj


Sažetak

Na 316 sudionika i 332 sudionice ispitan je odnos dimenzija
li~nosti petofaktorskoga modela i religioznosti sa
socioseksualnosti. Taj je odnos ispitan nizom hijerarhijskih
regresijskih analiza, posebno na uzorcima mu{karaca i `ena.
Kao kriterijske varijable uzeti su pojedini pokazatelji
socioseksualnosti i ukupan rezultat na Upitniku socioseksualne
orijentacije, dok su kao prediktorske varijable u prvom koraku
uzete dimenzije li~nosti petofaktorskoga modela, u drugom
koraku stupanj religioznosti, a u tre}em interakcija dimenzija
li~nosti i religioznosti. Op}enito, dobiveni rezultati pokazuju da
dimenzije li~nosti i religioznost bolje predvi|aju
socioseksualnost `ena nego mu{karaca. Kod mu{karaca vi{a je
socioseksualnost prije svega povezana s vi{om ekstraverzijom,
a u manjoj mjeri s ni`om ugodnosti i savjesnosti. Ove su
dimenzije li~nosti najsna`niji prediktori socioseksualnosti i kod
`ena, me|utim, kod njih socioseksualnost dodatno predvi|aju
religioznost i interakcija dimenzija li~nosti i religioznosti.
Religioznije `ene restriktivnije su u socioseksualnosti, a
religioznost inhibitorno djeluje i na socioseksualnost
ekstravertiranijih i emocionalno nestabilnijih ispitanica. Rezultati
su komentirani u kontekstu nekih evolucijom oblikovanih
psiholo{kih mehanizama koji djeluju na seksualno pona{anje.

Ključne riječi

dimenzije ličnosti; socioseksualnost; religioznost

Hrčak ID:

25490

URI

https://hrcak.srce.hr/25490

Datum izdavanja:

7.7.2008.

Podaci na drugim jezicima: engleski njemački

Posjeta: 3.746 *