Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

https://doi.org/10.5552/drvind.2024.0129

Izrada laminata upotrebom kompozita od drva i otpadne gume: studija o fizičko-mehaničkim svojstvima

Sima Sepahvand ; Faculty of New Technologies Engineering, Tehran, Iran
Mohammad Rezvani ; Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
Mohammad Ghofrania ; Department of Wood Science and Technology, Tehran, Iran
Fathi Leila ; Shahrekord Universit, Shahrekord, Iran
Ghanbar Ebrahimi ; Department of Wood and Paper Science and Technology, Tehran, Iran


Puni tekst: engleski pdf 1.196 Kb

verzije

str. 107-119

preuzimanja: 59

citiraj


Sažetak

Postavljeni je cilj bio izraditi kompozitni laminat kombinacijom drva i otpadne gume (WTR). Furnirske su ploče proizvedene upotrebom sedam slojeva furnira drva bukve (Fagus orientalis), johe (Alnus glutinosa) i topole (Populus). Kako bi se poboljšala fizička i mehanička svojstva ploča, dodana su tri punjenja nano-SiO2 (0, 2 i 4 wt%), zajedno s 2 wt% heksametildisilazana (HMDS). Za lijepljenje slojeva drva i gume rabljena su komercijalna urea-formaldehidna (UF) smola i metilen difenil diizocijanat (MDI). Zatim su proučavana mehanička svojstva tako dobivenih laminata uključujući modul loma (MOR), modul elastičnosti (MOE), udarnu čvrstoću (IS),
otpornost na zasijecanje (HS) i fizička svojstva kao što su gustoća (D), upijanje vode (WU) i debljinsko bubrenje (TS). Rezultati su pokazali da je povećanje sadržaja WTR-a pridonijelo poboljšanju fizičkih svojstava dobivenih ploča (D, WU i TS), dok je negativno utjecalo na njihova mehanička svojstva (MOR, MOE, IS i HS). Međutim, dodatkom nano-SiO2 poboljšana su fizička i mehanička svojstva ploča (MOR, MOE i HS). Nadalje, uočeno je da su mehanička svojstva poboljšana povećanjem broja slojeva bukovine, iako su ploče od bukovine upijale manje vode u usporedbi s pločama od drva johe i topole. Općenito, poboljšanje fizičkih svojstava ploča slijedilo je načelo: raspored slojeva gume > sadržaj nano-SiO2 > slojevi furnira.

Ključne riječi

nanočestice silicija; gumeni otpad; furnirska ploča; fizikalno-mehanička svojstva; podovi

Hrčak ID:

314747

URI

https://hrcak.srce.hr/314747

Datum izdavanja:

2.3.2024.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 168 *