Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Eksperimentalno ispitivanje elastičnog rasejanja

F. Boreli ; Institute "Boris Kidrič", Beograde
R. Little ; University of Texas, Austin, USA
A. Rego ; University of Texas, Austin, USA


Puni tekst: engleski pdf 946 Kb

str. 19-26

preuzimanja: 15

citiraj


Sažetak

Overley i Whaling 2) ispitali su elastično rasejanje protona na 10B u oblasti upadnih energija protona od 0.15 do 3.0 MeV a Andreev i dr. 3) proširili su energetsku oblast do 3.5 MeV. U višoj ,energetskoj oblasti upadnih protona izvršeni su eksperimenti (p, alfa)5, 6), (p, He3)7) i (p, n)8), koji pored ostalog ukazuju - preko intenzivnih rezonanci u alfa kanalu - na eventualno postojanje klaster strukture u jezgru 11c (2). Ovaj rad daje rezultate ispitivanja elastičnog rasejanja protona na 10B od 3 do 10.5 MeV upadnih protona. Izmerena je ekscitaciona funkcija na 90° , 125° i 150° (CM) u koracima od po 20 keV-a. Angularne raspodele elastično rasejanih protona su izmerene u istoj energetskoj oblasti, a od 40° do 160° (CM), u koracima od po 100 keV-a. Eksperimenti su izvršeni na EN Tandem Van de Graaffu Univerziteta u Teksasu, sa komorom za rasejanje prečnika 50 cm. Kao meta je korišćen tanki, samonoseći, metalni film od 99% obogaćenog 10B, dobiven isparavanjem u vakuumu. Za detekciju protona korišćena su četiri debela silicijumska- litijum driftovana brojača, hlađena na temperaturi čvrstog C02. Rezolucija u spektru je iznosila između 30 i 40 keV-a. Snimanje spektara i analiza podataka je rađena sa priključenim PDP-7 računarom. Analiza podataka je omogućila određivanje karakteristika nivoa jezgra 11C na 12.7 MeV pobude (4.4 MeV upadnih protona) kao 7 /2+, nivoa na 13.4 MeV pobude (5.3 MeV upadnih protona) kao 9/2+ ili 11/2+ . Za široku jednočestičnu rezonancu na 8.9 MeV upadnih protona, koja se je pokazala samo u elastičnom “p” kanalu, podaci ukazuju da je formirana sa l = O ili l = 2 proton ima. Premda se većina širokih rezonanci u elastičnom “p” kanalu poklapa po energetskom položaju s rezonancama u alfa kanalu, odnosi intenziteta tih rezonanci ne potvrđuju pretpostavku izrazite klaster strukture u 11C jezgru.

Ključne riječi

Hrčak ID:

317738

URI

https://hrcak.srce.hr/317738

Datum izdavanja:

6.9.1970.

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 58 *