Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

NE USPJETI, A DA NISMO NITI POKUŠALI

J. Lachlan Mackenzie ; VU University Amsterdam & ILTEC, Lisboa


Puni tekst: engleski pdf 209 Kb

str. 53-85

preuzimanja: 772

citiraj


Sažetak

U ovome smo članku analizi podvrgnuli preko 12,000 pojavnica riječi fail i failure popraćenih
s to u Britanskom nacionalnom korpusu (korpus koji bilježi 100 milijuna pojavnica). U smislu
njegove leksičke uporabe, fail, kao glagol kojim se implicitno izražava negacija, pripada
skupini onih glagola o kojima su sedamdesetih godina pisali Karttunen i Givón (Susan tried
and failed to seduce her teacher). Što se, pak, tiče njegove gramatikalizirane uporabe, on po
svojoj funkciji predstavlja alternativu negacijskome operatoru not (It failed to rain last night
= It didn’t rain last night; The fur failed to fly at the meeting = The fur didn’t fly at the
meeting). U ovome članku analizirali smo potonju uporabu leksema fail, najprije kao glagola
koji zahtijeva podizanje subjekta te, na kraju, kao gramatičkog operatora za perifrastično
iskazivanje negacije, koji su predložili Ackerman i Stump. U gramatikaliziranoj uporabi
leksema fail zadržane su razne presupozicije vezane uz leksički smisao glagola fail, ali ne i
kada je fail popraćen glagolom to be. Primjenjujući funkcionalno diskursnu gramatiku ukazali
smo na činjenicu da je, kao perifrastična negacija, fail užega raspona od operatora not, zbog
čega smo se posebno osvrnuli na njegovu uporabu u litotama. Članak smo zaključili
raspravom o semantičkoj i pragmatičkoj motivaciji gramatikalizacije glagola fail.

Ključne riječi

funkcionalno diskursna gramatika, gramatikalizacija, glagoli koji zahtijevaju podizanje subjekta, negativno implikativni glagoli, gramatički operator negacije, perifrastična negacija

Hrčak ID:

30678

URI

https://hrcak.srce.hr/30678

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.394 *