Skoči na glavni sadržaj

Stručni rad

FitocenoloŠke značajke as. Hippophao-Berberdetum Moor 1958 (Berberidion vulgaris) u Hrvatskoj

Ivo Trinajstić ; Zagreb


Puni tekst: hrvatski pdf 793 Kb

str. 421-424

preuzimanja: 408

citiraj


Sažetak

U radu su u kratkim crtama iznijeti do sada objavljeni literaturni podaci o nalazištima vrste Hippophaë rhamnoides L. u Hrvatskoj (Schlosser i Vukotinović 1869, Pichler 1891, Hirc 1906, Trinajstić 1984, Z. Pavletić 2005). H. rhamnoides je reliktna glacijalna vrsta kojoj su tijekom hidrotehničkih radova pri izgradnji akumulacijskog jezera za hidroelektranu “Varaždin” uništena malobrojna nalazišta u priobalnom pojasu Drave na širem prostoru varaždinske okolice, pa prema Nikolić i Topić (2005a) spada u kategoriju “regionalno izumrlih svojti”.
U sklopu terenske nastave sa studentima prve godine Šumarstva u priobalnom području rijeke Drave, nedaleko od Križovljan-grada, u proljeće 1966. godine otkrivene su malene sastojine u sastavu kojih je bila zastupljena H. rhamnoides. Ta vrsta izgrađuje tu posebnu zajednicu šikara – as. Hippophao-Berberidetum Moor 1958. i to je zasada prvo i jedino nalazište navedene zajednice u Hrvatskoj. Posebna je zanimljivost da se u florističkom sastavu između ostalih grmastih vrsta ističe poseban ekotip običnoga bora – Pinus sylvestris, karakterističnoga, krivudavog debla kao pionirska vrsta zarašćivanja šljunkovitih riječnih sprudova.

Ključne riječi

Berberidion, Hippophaë rhamnoides, Hippophao-Berberidetum, Hrvatska., vegetacija šljunkovitih riječnih sprudova

Hrčak ID:

31263

URI

https://hrcak.srce.hr/31263

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 776 *