Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Usporedba strukture tehničke oblovine jednodobnih bukovih sječina u sortimentnim tablicama izrađenim primjenom normi HRN (1995) i HRN EN 1316-1: 1999

Marinko Prka orcid id orcid.org/0000-0001-8869-1835 ; Hrvatske šume Direkcija Zagreb
Tomislav Poršinsky ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Puni tekst: hrvatski pdf 1.002 Kb

str. 15-25

preuzimanja: 1.124

citiraj


Sažetak

U radu je istraživana i uspoređivana struktura tehničke oblovine u sortimentnim tablicama koje su izrađene prema zahtjevima Hrvatskih normi proizvoda iskorištavanja šuma od 1995. godine i Hrvatske norme Oblo drvo listača - razvrstavanje po kakvoći 1. dio: Hrast i bukva HRN EN 1316-1:1999. Uzorak je za izradu sortimentnih tablica prema zahtjevima Hrvatskih normi proizvoda iskorištavanja šuma od 1995. godine obuhvatio 3001 primjerno stablo, a sortimentne su tablice prema zahtjevima Hr vatske norme HRN EN 1316-1:1999 izrađene na osnovi uzorka od 3082 primjerna stabla. Tablice udjela drvnih sortimenata određenih prema zahtjevima ova dva standarda izrađene su, zbog brojnih razloga, posebno za prorede i pripremni sijek, a posebno za naplodni i dovršni sijek. Razlike između Hrvatskih normi proizvoda iskorištavanja šuma (1995), koje se još uvijek primjenjuju u šumarstvu Hrvatske i međunarodne norme Oblo drvo listača - razvrstavanje po kakvoći 1. dio: Hrast i bukva HRN EN 1316-1:1999 brojne su i značajne. Razlike se odnose na broj razreda kakvoće, najmanje propisane dimenzije, raspon dozvoljenih grešaka, kao i način izmjere teh ničke oblovine te uvjetuju različitu zastupljenost drvnih sortimenata (razreda kakvoće) određenih prema zahtjevima pojedinog standarda. Ipak, bitnu razliku između ova dva standarda nalazimo u činjenici da tehničku ob lovinu "stare" hrvatske norme razvrstavaju prema njezinoj namjeni, a "nove" hrvatske norme tehničku oblovinu razvrstavaju prema kakvoći, ne prejudicirajući nje zinu buduću namjenu. Iz navedenih je razloga, usporedba strukture tehničke oblovine u sortimentnim tablicama znatno otežana, a donošenje jednoznačnih zaključaka (osim za najkvalitetnije i najmanje kvalitetne razrede kakvoće teh ni čke oblovine) upitno. Razlike u sadržajima međunarodnih normi i normi koje se trenutno pri mje njuju u hrvatskom šumarstvu neminovno moraju dovesti do promjene nači na rada kod prikrajanja, preuzimanja, evidencije i trgovine šumskim proizvodima. Promjene u načinu rada (dijelom uvjetovane prihvaćanjem me đu narodne zakonske regulative) nužno će pratiti i određene promjene u od no si ma unutar šumarskoga sektora.

Ključne riječi

Hrvatska norma HRN EN 1316-1:1999, Hrvatske norme proizvoda iskorištavanja šuma 1995, jednodobne bukove sastojine, sortimentne tablice

Hrčak ID:

34236

URI

https://hrcak.srce.hr/34236

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.802 *