Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Klinička procjena fiksnih protetskih nadomjestaka

Gulcan Coşkun Akar ; Zavod za protetiku, Stomatološki fakultet, Sveučilište Ege, Izmir,Turska
Niler Ozdemir ; Zavod za protetiku, Stomatološki fakultet, Viša škola za izobrazbu medicinskih tehničara Atatürk, Sveučilište Ege, Izmir,Turska
Hatice Uluer ; Zavod za Biostatistiku i medicinsku informatiku, Medicinski fakultet, Sveučilište Ege, Izmir, Turska
Gokhan Aksoy ; Zavod za protetiku, Stomatološki fakultet, Sveučilište Ege, Izmir,Turska


Puni tekst: hrvatski pdf 343 Kb

str. 99-109

preuzimanja: 443

citiraj

Puni tekst: engleski pdf 343 Kb

str. 99-109

preuzimanja: 755

citiraj


Sažetak

Svrha: procjena nosača i status fiksnih protetskih nadomjestaka kod pacijenata koji su zatražili njihovu zamjenu. Materijali i metode: U Zavod za protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta Ege poslano je 115 ljudi kako bi im se s razlogom skinuo FPN. Raspon godina bio je između 35 i 76 (53,98±8,55). Kategorije pregledanih fiksnih nadomjestaka bile su sljedeće: 15 (13%) potpunih metalnih krunica, 63 (54,8%) metalno-akrilatnih mostova i 37 (32,2%) metalno-keramičkih. Bio je zabilježen i broj članova, položaj i vrsta restoracija u zubnom luku te starost. U postupku procjene okluzije koristili smo se kriterijima USPDH-a, a za procjenu kliničke kakvoće restoracija uprabljene su ocjene iz sustava CDA. Rezultati: Pregledano je ukupno 100 mostova sa 727 članova, 464 nosača i 263 međučlana. Prosječna im je iznosila je 6,53 (±7,04) godina za krunice, 8,16 (±9,28) za metalno-keramičke mostove i 10,00 (±6,21) godina za metalno-akrilatne mostove. Prosječna starost djelomičnih
fiksnih proteza bila je znatno veća u metalno-akrilatnoj skupini negoli u metalno-keramičkoj (p=0,017) i kod potpuno metalnih krunica (p=0,015). Kliničkom procjenom otkriveno je da su parodontno zdravlje (p=0,011), estetika (p=0,000) i higijena (p=0,002) bili na nižoj razini kod metalno-akrilatnih DFP-a negoli kod drugih vrsta djelomičnih fiksnih proteza. Najveći gubitak proksimalnih kontakata dogodio se u skupini metalno-akrilatnih FPN-a (p=0,003). Zaključak: Prije skidanja djelomično fiksnih proteza ustanovljeno je pregledom i procjenom na temelju kriterija CDA-a da je ocjenu „neprihvatljivo“ za parodontno zdravlje, estetiku i higijenu dobilo više radova DFP-a iz skupine metalno-akrilatnih mostova negoli iz onih skupine
metalno-keramičkih.

Ključne riječi

zubne nadogradnje, zubne proteze, parcijalna, fiksna, stomatološka krunica, metalkeramičke legure

Hrčak ID:

39398

URI

https://hrcak.srce.hr/39398

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.873 *