Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Utjecaj različitih sjetvenih supstrata i vrsta sporotopivih gnojiva na rast i fiziološke parametre sadnica obične bukve (Fagus sylvatica L.) u rasadniku i nakon presadnje

Ivan Seletković ; Šumarski institut Jastrebarsko
Nenad Potočić orcid id orcid.org/0000-0002-5581-2976 ; Šumarski institut Jastrebarsko
Anamarija Jazbec ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tomislav Čosić ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Tamara Jakovljević ; Šumarski institut Jastrebarsko


Puni tekst: hrvatski pdf 621 Kb

str. 469-481

preuzimanja: 758

citiraj


Sažetak

U radu su prikazani rezultati pokusa u kojemu se ispitivao utje caj različitih supstrata (Litvanski treset, supstrat Humofin, supstrat Stender A400) i vrsta sporotopivih gnojiva (Osmocote Exact Standard 5-6 M i 12-14 M) na rast i fiziološke parametre sadnica obične bukve (Fagus sylvaticaL.) u ra sad niku i nakon presadnje na teren. Pokus je postavljen u rasadniku Šumarskog instituta, Jastrebarsko, kao randomizirani blok s osam tretiranja i četiri ponav lja nja. Sadnicama je određena koncentracija dušika, fosfora, kalija, kalcija, ma gnezija i klorofila u lišću, izmjerena biomasa lišća, stabljike i korijena na kraju prve vegetacije te visine i promjeri vrata korijena. Biljke su zatim presa đene na površinu namijenjenu obnovi sadnjom bukve. Nakon dvije godine bilj kama su izmjerene visine i promjer vrata korijena. Gnojidba s Osmocote Exact gnojivima utjecala je pozitivno na koncentracije biogenih elemenata i pigme nata u lišću sadnica bukve te rast sadnica. Za uzgoj sadnica bukve kao najpo voljniji pokazao se Litvanski treset. U kontrolnoj varijanti najbolji je supstrat bio Stender, jer dolazi s već primiješanim mineralnim gnojivom. Razlike u dina mi ci rasta među biljkama tretiranim različitim gnojivima mogu biti značajne s obzirom na utjecaj korova nakon presadnje.

Ključne riječi

biomasa, fotosintetski pigmenti, obična bukva, Osmocote Exact Standard, stanje ishrane, visine i promjeri vrata korijena

Hrčak ID:

42431

URI

https://hrcak.srce.hr/42431

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.451 *