Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Iskorištenje pri izradi grubih drvnih elemenata iz bukovih (Fagus sylvatica L.) trupaca manjih promjera i niže kvalitete

Vasil Tanušev ; Lignacon Teslić, BiH
Josip Ištvanić ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Maja Moro ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Jurica Butković ; Viševica komp, Zagreb


Puni tekst: hrvatski pdf 314 Kb

str. 483-492

preuzimanja: 1.604

citiraj


Sažetak

Cilj istraživanja ovog rada bio je utvrditi volumno, kvalitativno i vrijednosno iskorištenje bukovih trupaca manjih promjera i niže kvalitete pri njihovoj obradi u grube drvne elemente i parketne daščice. Za potrebe istraži vanja izrađeni su bukovi trupci na lokaciji Šumskog gazdinstva “Borja” – Tes lić u Bosni i Hercegovini. Trupci su prije piljenja razvrstani u tri razreda srednjih promjera 18 do 20, 21 do 23 i 24 do 26 cm. Primarno piljenje trupaca tehnikom piljenja u cijelo, provedeno je na tračnoj pili trupčari. Sve dobivene piljenice raspiljene su u drvne elemente i parketne daščice poprečno-uzdužnim načinom piljenja.
Najbolje volumno iskorištenja trupaca u obliku drvnih elemenata i parket nih daščica postigli su trupci razreda promjera 24 do 26 cm, zatim slijede trup ci razreda promjera 21 do 23 te 18 do 20 cm sa neznatnom međusobnom razlikom. Rezultati pokazuju da su najkvalitetniji elementi ispiljeni iz trupaca razreda promjera 21 do 23 cm, zatim slijede trupci razreda promjera 24 do 26 te 18 do 20 cm. Najbolje rezultate vrijednosnog iskorištenja pokazali su trupci razreda promjera 24 do 26 cm, zatim slijede trupci razreda promjera 21 do 23 te 18 do 20 cm. Utvrđeno je da među njima postoji razlika ali ona nije statisti čki signifikantna.
Općenito gledavši rezultati su potvrdili neka dosadašnja istraživanja o ovoj tematici. Oni ukazuju na mogućnost uspješne pilanske obrade ovakve pi lanske sirovine ako se razmatraju samo istraživani tehnološki čimbenici. Pri tomu je vrlo važan pristup njenom odabiru i kvalitativnom razvrstavanju. Ta kođer su značajni i kriteriji kvalitete i dimenzija drvnih elemenata koji će se izrađivati iz takve sirovine. Koliko god se to činilo neracionalno, trenutna si tuacija na tržištu pilanske sirovine i proizvoda dovela je do toga da se ovakva pilanska sirovina vrlo često koristi za energetske potrebe bilo kao ogrjevno drvo u svom tradicionalnom obliku ili usitnjeno u sječku. Glede takvog stanja tržišta bukovih pilanskih proizvoda u istraživanjima koja slijede, trebalo bi se više pozabaviti uz ove istraživane tehnološke pokazatelje i ekonomskim poka zateljima i kriterijima uspješnosti pilanske obrade ovakve pilanske sirovine.

Ključne riječi

drvni elementi, kvalitativno iskorištenje, Obična bukva (Fagus sylvaticaL.), pi lanska proizvodnja, tanka oblovina, volumno iskorištenje, vrijednosno iskorištenje

Hrčak ID:

42433

URI

https://hrcak.srce.hr/42433

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 2.588 *