Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

UPOTREBA VODOOSJETLJIVIH PAPIRIĆA ZA PROCJENU POKRIVENOSTI LISNE POVRŠINE U VOĆNJAKU JABUKE

Đuro Banaj ; Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku, Osijek, Hrvatska
Vjekoslav Tadić ; Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku, Osijek, Hrvatska
Jasmina Lukinac ; Prehrambeno-tehnološki fakultet Sveulišta J.J.Strossmayer u Osijeku, Osijek, Hrvatska
Dražen Horvat ; Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku, Osijek, Hrvatska


Puni tekst: engleski pdf 302 Kb

str. 43-49

preuzimanja: 377

citiraj


Sažetak

U radu su prikazani rezultati istraživanja tri raspršivača pri radu u voćnjaku jabuke tijekom listopada 2008. Prilikom usporedbe korištena je čista voda uz primjenu metode vodoosjetljivih papirića (VOP). Širina redova u nasadu iznosila je 3,5 m, uz prosječnu širinu krošnje od 1,6 m, i visinu stabla od 3,6 m. Ispitivani raspršivači
bili su opremljeni mlaznicama „Albuz ATR 80“(crvene boje), a sva ispitivanja obavljena su pri 540 min-1 priključnoga vratila traktora. Prosječna temperatura zraka u vremenskom intervalu ispitivanja iznosila je 17,05°C, s prosječnom vrijednosti vlažnosti zraka 56,50%. Prosječna brzina vjetra iznosila je 0,90 m/s u smjeru rada
raspršivača. Testirani raspršivači bili su „Tifone Vento“, „Myers N1500“ i „Hardi Zaturn“. „Tifone Vento“ imao je sljedeće parametre rada: hektarsku dozu vode od 1000 l, maksimalnu brzinu zraka od 30 m/s i ukupnu količinu zraka od 18 638 m3/h, 14 mlaznica, radnu brzinu od 5 km/h i radni tlak od 17 bar. „Myers N1500“ imao je sljedeće parametre rada: hektarsku dozu vode od 1000 l, maksimalnu brzinu zraka od 34 m/s i ukupnu količinu zraka od
36580 m3/h, 14 mlaznica, brzinu kretanja od 5 km/h i radni tlak od 11 bara, dok je „Hardi Zaturn“ imao hektarsku dozu vode od 1000 l, maksimalnu brzinu zraka od 38 m/s i ukupnu količinu zraka od 44590 m3/h, 18 mlaznica, brzinu kretanja od 5 km/h i radni tlak od 7 bara. Raspršivač „Tifone“ na lijevoj strani stroja imao je prosječnu
količinu zraka od 10048 m3/h te je ostvario prosječnu pokrivenost na VOP-u od 44,05 %. Na desnoj strani stroja utvrđena je prosječna količina zraka od 8590 m3/h i prosječna pokrivenost na VOP-u od 41.33 %. Raspršivač „Myers“ na lijevoj strani stroja imao je prosječnu količinu zraka od 18120 m3/h te je ostvario prosječnu pokrivenost na VOP-u od 33.61%. Na desnoj strani stroja utvrđena je prosječna količina zraka od 18460 m3/h i prosječna pokrivenost na VOP-u od 37.98% Kod raspršivača „Hardi“ utvrđena je prosječna količina zraka na lijevoj strani od 24940 m3/h te je postigao
prosječnu pokrivenost na VOP-u od 45.85 %. Na desnoj strani stroja utvrđena je prosječna količina zraka od 19650 m3/h i ostvarena je prosječna pokrivenost od 42,47 % na postavljenim VOP-ima. Prilikom istraživanja korištena je metodika, pri čemu su VOP fotografirani, a slike su konvertirane softverom “Irfan View 4.0” te
kasnije obrađivane “Adobe Photoshopom”, “Global Lab Image/2” i “Graduate” softverom.

Ključne riječi

raspršivač, vodoosjetljivi papirići, zračna struja, voćnjak jabuke, brzina zraka

Hrčak ID:

53779

URI

https://hrcak.srce.hr/53779

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.074 *