Skoči na glavni sadržaj

Ostalo

UTVRĐIVANJE POTREBE U KALCIZACIJI I UTJECAJ KALCIZACIJE NA STATUS HRANIVA U TLU

Krunoslav Karalić ; Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J.Strossmayer u Osijeku, Osijek, Hrvatska


Puni tekst: hrvatski pdf 61 Kb

str. 77-77

preuzimanja: 362

citiraj


Sažetak

Istraživanje je provedeno s ciljem utvrđivanja utjecaja kalcizacije, mineralne i organske gnojidbe na kemijska svojstva i pristupačnost hraniva u tlu te na prinos i koncentraciju hraniva u lucerni. Rezultati pokusa osnova su za kreiranje regresijskoga modela za utvrđivanje
utjecaja kalcizacije na kemijska svojstva tla. Postavljen je gnojidbeno-kalcizacijski pokus u posudama volumena 20 l na dva tipa kiseloga tla različite teksture s dva lokaliteta. Primjenjeno je deset tretmana kalcizacije i gnojidbe mineralnim i organskim gnojivom. Rezultati su ukazali na značajno povećanje reakcije tla i hidrolitičke kiselosti. Mineralna i organska gnojidba utjecala je na dodatno zakiseljavanje tla. Kalcizacija je utjecala na intenziviranje
procesa mineralizacije i dekompoziciju humusa, dok je organska gnojidba povećala sadržaj humusa. Kalcizacija je utjecala na povećanje pristupačnosti AL-P2O5 i AL-K2O te koncentracije izmjenjivog Ca u tlu, ali je, istodobno, utvrđeno smanjenje koncentracije izmjenjivoga Mg. Povećanje pH reakcije tla rezultiralo je smanjenjem pristupačnosti Fe, Mn, Zn i Cu u tlu. Aplikacijom tretmana kalcizacije i organske gnojidbe povećane su vrijednosti KIK-a tla. Doze kalcizacije povećale su broj i visinu biljaka lucerne te prinos suhe tvari lista, stabljike i korijena. Doze kalcizacije i organskoga gnojiva rezultirale su povećanjem koncentracije N, P, K i Ca u listu i stabljici lucerne, dok je kalcizacija djelovala na smanjenje koncentracije Mg, te Fe, Mn, Zn i Cu u listu. Kreirani regresijski modeli dovoljno precizno predviđaju raspoloživost P, Fe, Mn, Zn i Cu te konačnu kiselost tla, kao rezultat utjecaja provedene kalcizacije i gnojidbe.

Ključne riječi

kalcizacija, gnojidba, kiselost tla, pristupačnost hraniva, lucerna

Hrčak ID:

54124

URI

https://hrcak.srce.hr/54124

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 999 *