Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Altimontanska-subalpska smrekova šuma s obrubljenim gladcem (Laserpitio krapfii-Piceetum abietis ass. nova) na sjevernom Velebitu (Hrvatska)

Joso Vukelić ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Antun Alegro ; Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vedran Šegota ; Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Puni tekst: hrvatski pdf 329 Kb

str. 211-226

preuzimanja: 621

citiraj


Sažetak

U subalpskom (manjim dijelom u altimontanskom)vegetacij skom pojasu sjevernoga Velebita utvrđena je nova smrekova asocijacija s obrubljenim gladcem –Laserpitio krapfii-Pi ceetumass. nova. Rasprostire se na visinama od 1200 do 1600 m, na vap nenačkim sjevernim, sjenovitim i svježim padinama koje se spuštaju od vrho va prema vrtačama pod snažnim lokalnim mikroklimatskim utjecajima.
U istraživanjima je primijenjena metoda ciriško-monpelješke fitocenološke škole sa šestostupanjskom skalom. Asocijacija je prikazana na temelju dvanaest fitocenoloških snimaka (analitička tablica I) i usporedbe s poznatim srodnim asocijacijama dinarskoga gorja Hrvatske i susjednih područja (sinoptička tab li ca II). Pripada podsvezi Vaccinio-PiceenionOberdorfer 1957, svezi Vaccinio-PiceionBr.-Bl. 1938, redu Vaccinio-Piceetalia Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939, razredu Vaccinio-Piceetea Br.-Bl. in Br.-Bl. et al. 1939 em. Zupančič 1976.
Smrekova fitocenoza s obrubljenim gladcem razvijena je kao trajni stadij, najčešće u pojasu pretplaninske bukove šume. Ona obuhvaća samo dio opisa Horvatove makroasocijacije Piceetum subalpinum croaticum(Horvat 1950, 1962, Horvat i dr. 1974), pa istraživanja drugih obilježja i areal treba proširiti na ostali dio Dinarida. Pojedine su sastojine veoma produktivne, no u velikom dijelu areala zajednica je zaštitnoga karaktera.

Ključne riječi

fitocenološke značajke, Hrvatska, Laserpitio krapfii-Piceetumass. nova, Picea abies, sjeverni Velebit

Hrčak ID:

57001

URI

https://hrcak.srce.hr/57001

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.260 *