Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Morfološka varijabilnost hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) na području Hrvatske i zapadnog Balkana

Dalibor Ballian ; Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Mirzeta Memišević ; BH šume, Sarajevo
Faruk Bogunić ; Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Neđad Bašić ; Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Miroslav Marković ; Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija
Davorin Kajba ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


Puni tekst: hrvatski pdf 1.114 Kb

str. 371-386

preuzimanja: 578

citiraj


Sažetak

U radu su prikazana istraživanja unutarpopulacijske i međupopulacijske varijabilnosti morfoloških svojstava lista hrasta lužnjaka na području zemalja zapadnog Balkana (Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora). Analizirano je ukupno 65 populacija i 650 stabala, a morfometrijska analiza uključivala je ukupno 14 morfoloških svojstava. Za statističku obradu korištene su deskriptivna analiza, analiza varijance, diskriminacijska analiza i multipli testovi. Utvrđene su signifikantne razlike na međupopulacijskom, kao i na individualnom unutarpopulacijskom i bile su statistički značajnije od međupopulacijske varijabilnosti. Najveću varijabilnost imala su svojstva duljine peteljke lista, usječenost lista od središnje žile i usječenost baze plojke. Analiza varijance, diskriminacijska analiza i multipla testiranja za istraživana svojstva, a grupirana prema zemljama porijekla, ukazuju na postojanje statistički značajnih razlika između istraživanih populacija, tako da istraživani materijal iz svake zemlje čini zasebnu skupinu, te bi pri uporabi šumskog reprodukcijskog materijala trebalo isključivo koristiti autohtoni materijal.
Kod istraživanog lisnog materijala nije registrirana dlakavost listova, što ukazuje da nije prisutna pojava hibridizacije sa hrastom meduncem (Quercus pubescens). Istraživanja mogu poslužiti kao polazna osnova za odabir sjemenskih sastojina, oplemenjivanje i očuvanje genetičke raznolikosti hrasta lužnjaka, kao i za razlikovanje pojedinih vrsta, hibridnih rojeva i nižih svojti hrasta lužnjaka.

Ključne riječi

hrast lužnjak (Quercus robur L.), morfometrijska analiza lista, unutarpopulacijska i međupopulacijska varijabilnost

Hrčak ID:

57991

URI

https://hrcak.srce.hr/57991

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.335 *