Skoči na glavni sadržaj

Izvorni znanstveni članak

Kliničko značenje sindroma pothranjenosti, upale i ateroskleroze u bolesnika na redovitoj hemodijalizi

Sanjin Rački ; Zavod za nefrologiju i dijalizu, Klinika za internu medicinu, Klinički bolnički centar Rijeka
Božidar Vujičić ; Zavod za nefrologiju i dijalizu, Klinika za internu medicinu, Klinički bolnički centar Rijeka
Ivan Bubić ; Zavod za nefrologiju i dijalizu, Klinika za internu medicinu, Klinički bolnički centar Rijeka
Ines Mrakovčić-Šutić ; Zavod za fiziologiju i imunologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Petar Kes ; Zavod za nefrologiju, arterijsku hipertenziju i dijalizu, Klinika za unutarnje bolesti, Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb
Štefica Dvornik ; Klinički zavod za laboratorijsku dijagnostiku, KBC Rijeka
Žarko Mavrić ; Zavod za kardiovaskularne bolesti, Klinika za internu medicinu, KBC Rijeka
Luka Zaputović


Puni tekst: hrvatski pdf 600 Kb

str. 519-532

preuzimanja: 1.074

citiraj


Sažetak

Cilj: Ispitati klinički značaj sindroma pothranjenosti, upale i ateroskleroze (PUA sindrom)
kao čimbenika srčanožilnog rizika u bolesnika na hemodijalizi. Bolesnici i metode: Istraživanjem
je obuhvaćeno 208 bolesnika liječenih redovitom hemodijalizom na Zavodu za nefrologiju
i dijalizu Kliničkog bolničkog centra Rijeka. Analizirano je 168 bolesnika, od toga 66 s
dijagnozom PUA sindroma, temeljenom na PUA zbroju dobivenom odgovarajućom bodovnom
ljestvicom. Praćeno je dvogodišnje preživljavanje i pobol bolesnika ovisno o nazočnosti PUA
sindroma. Bolesnici s PUA sindromom podijeljeni su u četiri skupine i liječeni atorvastatinom,
online hemodijafiltracijom (OL-HDF), Helixone® membranom ili dosadašnjim postupkom hemodijalize.
Analiziran je utjecaj liječenja na sastavnice PUA sindroma nakon 12 i 24 mjeseca
praćenja. Statistička analiza kliničkih i laboratorijskih varijabli vršena je primjenom odgovarajućih
testova u programskom paketu MedCalc 7,5 (MedCalc, Mariakerke, Belgium). Rezultati:
Prosječna dob bolesnika bila je 63 ± 13 godina, a spolna zastupljenost podjednaka. Najzastupljenija
osnovna bubrežna bolest bila je kronični glomerulonefritis (31,0 %). PUA sindrom bio
je nazočan u 39,3 % bolesnika. Smrtnost ovih bolesnika bila je značajno veća (36,4 % vs. 12,7 %,
P = 0,0006). Najčešći uzrok smrti bile su srčanožilne bolesti (62,2 %), među kojima najčešće infarkt
miokarda (24,3 %). Bolesnici liječeni atorvastatinom, OL-HDF, i Helixone® membranom
imali su značajno bolje preživljavanje od bolesnika liječenih standardnom hemodijalizom
(P = 0,0032). Nisu nađeni neovisni pretkazivači smrtnosti u bolesnika s PUA sindromom. Liječenje
atorvastatinom i OL-HDF nakon 12 i 24 mjeseca značajno je smanjilo serumske vrijednosti
C-reaktivnog proteina (P = 0,0161; P = 0,0425) i interleukina-6 (P = 0,0005; P = 0,021).
Zaključak: Atorvastatin, OL-HDF i primjena nove Helixone® membrane imaju povoljan učinak
u liječenju bolesnika s PUA sindromom.

Ključne riječi

ateroskleroza, atorvastatin, citokini, online hemodijafiltracija, PUA sindrom, srčanožilne bolesti

Hrčak ID:

63076

URI

https://hrcak.srce.hr/63076

Podaci na drugim jezicima: engleski

Posjeta: 1.676 *