Skoči na glavni sadržaj
Oznaka časopisa u Hrčku

Hrvatska revija ekonomske, poslovne i društvene statistike

logo Hrvatska revija ekonomske, poslovne i društvene statistike

Hrvatska revija ekonomske, poslovne i društvene statistike (CREBSS) je časopis otvorenog pristupa, koji se polugodišnje objavljuje od 2015. godine, pod CC BY--NC--ND 4.0 licencijom (Atribucija--Nekomercijalno--NemaDerivata). Nekadašnji izdavač časopisa CREBSS je bio Walter de Gruyter GmbH (Sciendo). Počevši od drugog izdanja u 2023. godini (godište 9, sveščić 2) nakladnik i vlasnik časopisa je Hrvatsko statističko društvo (HSD). Svi dostavljeni rukopisi prolaze strogu i neovisnu dvostruko slijepu recenziju, ocjenjujući originalnost članaka, znanstveni doprinos, jasnoću i relevantnost djelokruga časopisa. Ne postoji naknada za predaju rukopisa niti bilo koji drugi troškovi obrade članka povezani s ovim časopisom.

Cilj časopisa je pružiti visokokvalitetne znanstvene članke (izvorne istraživačke radove, pregledne radove ili prethodna priopćenja) koji doprinose teorijskoj i primijenjenoj statistici. Objavljeni članci mogu biti napisani na engleskom ili hrvatskom jeziku. Cilj mu je biti multidisciplinarne prirode, promicati ideje između značajnih istraživačkih područja te razmjenjivati iskustva i znanja među statističarima, bilo da su oni znanstvenici, stručnjaci, akademici ili studenti. Djelokrug časopisa je fokusiran, ali nije ograničen na sljedeće teme: rudarenje podacima i strojno učenje, ekonometrija, poslovna statistika, biostatistika, društvena i bihevioralna statistika, eksperimentalni dizajni i dizajni anketa, statistika okoliša i prostorna statistika, statistika u obrazovanju i službena statistika.

Hrvatsko statističko društvo, kao izdavač časopisa CREBSS, zalaže se osigurati integritet, transparentnost i etičnost svih strana uključenih u proces objavljivanja: autora, urednika, recenzenata i samog izdavača. Dokument o izdavačkoj etici i znanstvenoj čestitosti temelji se na smjernicama najbolje prakse za urednike časopisa Odbora za etiku objavljivanja (COPE). Nakon prihvaćanja članka, svi suautori dužni su potpisati ugovor kojim pristaju prenijeti prava na objavljivanje HSD-u, slažu se zadržati autorska prava te jamče da je članak originalan, napisan od strane navedenih autora i da nije prethodno objavljen ili predan na objavljivanje drugdje prije njegovog prihvaćanja.

  • Recenzija: vanjske recenzije, pretežito inozemna, svi radovi, dvostruko slijepa, dvostruka
  • Prva godina izlaženja: 2015.
  • Učestalost izlaženja: 2
  • Područja pokrivanja: Informacijske i komunikacijske znanosti, Ekonomija, Društvene znanosti
  • Uključen u Hrčak: 05.02.2016.