Skip to the main content

Professional paper

lntrakanalna »stepback« preparacija s višekratnim određivanjem duljine korijenskog kanala

Tomislav Tamarut ; Medicinski fakultet — Stomatološki studij, Rijeka,Dom zdravlja, Rijeka, Hrvatska
Višnja Blašković ; Medicinski fakultet — Stomatološki studij, Rijeka,Dom zdravlja, Rijeka, Hrvatska
Nada Cindrić ; Medicinski fakultet — Stomatološki studij, Rijeka,Dom zdravlja, Rijeka, Hrvatska
Branimir Maričić ; Medicinski fakultet — Stomatološki studij, Kliničku centar, Rijeka, Hrvatska


Full text: croatian pdf 8.452 Kb

page 319-327

downloads: 541

cite


Abstract

Opisan je postupak intrakanalne preparacije koničnog oblika s cerviksnim proširenjem tehnikom »stepback«. Dužina korijenskog kanala određena je električnim višekratnim mjerenjem. Najprije se izvrši prvo mjerenje du­žine kanala (dl). Izmjerena dužina prenese se na početni proširivač te za­ počne ekstirpacija pulpe i čišćenje cirkumpulpnog dentina. U nastavku rada skrati se dužina sljedećim dvama proširivačima svakom za 1 mm. Kad su kanali suženi i zakrivljeni narednim proširivačima se radna dužina dodatno umanji za još jedan mm. Nakon što je ekstirpirana pulpa, a kanal posušen, pristupa se drugom mjerenju dužine kanala (d2). Na izmjerenoj dužini počinje oblikovanje kanala. U prvoj fazi obrađuje se na d2 duljini apeksna trećina od početne (IAF) do vodeće turpije (MAF), a zatim se vrtaljkom i endodontskim svrdlima preparira kanal u cervikalnoj trećini 5—6 mm duboko. U nastavku instrumentacije svaka sljedeća turpija se skrati za jedan mm od izmjerene dužine (d2) kanala. Na taj način se oblikuje kanal turpijanjem unazad »stepback« metodom. Najbolje je pri tome koristiti turpije H-tipa. Turpijom četiri broja većom od vodeće (MAF) završno je oblikovanje središnje trećine kanala.

Keywords

intrakanalna preparacija, električno višekratno mjerenje

Hrčak ID:

101772

URI

https://hrcak.srce.hr/101772

Article data in other languages: english

Visits: 922 *