Skip to the main content

Original scientific paper

Semiotički aspekti u analizi reklamnih poruka za automobile

Ivana Jozić ; University of Osijek


Full text: croatian pdf 668 Kb

page 161-195

downloads: 4.055

cite


Abstract

Članak se bavi istraživanjem spoja teksta i slike u reklamnim porukama za automobile. Osobita se po-zornost poklanja semiotičkome tumačenju slika kao neovisnoga sustava, njegovim pravilima i poseb-nostima. Kontrastivno se analiziraju tekst i slika, te se istražuje kako oba dijela reklamnog iskaza ostva-ruju informativnu, apelativnu i persuazivnu funkciju. Tezu o suovisnosti teksta i slika u reklamama kao uporabnim tekstovima potkrepljuje i činjenica da oba sustava svoje puno značenje postižu tek u interak-ciji u komunikacijskome procesu, koji, premda jednosmjeran, neizostavno uključuje i vlastitu interpretaci-ju recipijenata.

Keywords

semiotika, slika, tekst, reklamna poruka

Hrčak ID:

103363

URI

https://hrcak.srce.hr/103363

Article data in other languages: english

Visits: 5.204 *