Skip to the main content

Original scientific paper

Panoptikum migracija − Hrvati, hrvatski prostor i Evropa

Emil Heršak ; Institute for Migration and Ethnic Studies, Zagreb, Croatia


Full text: croatian pdf 17.138 Kb

page 227-302

downloads: 518

cite


Abstract

Rad je zamišljen kao opći pregled migracijske i djelomično etničke prošlosti Hrvata i hrvatskog prostora od najranijih vremena do naših dana. Pojam "hrvatski prostor" nije politički, te obuhvaća i susjedne krajeve izvan političkih granica Hrvatske (poglavito u Bosni i Hercegovini) u kojima stoljećima živi (i) hrvatsko pučanstvo. Bez takvog proširenja vidokruga gotovo je nemoguće tretirati zadanu tematiku. Okvir promatranja vanjskih migracijskih kretanja uglavnom je ograničen na Evropu, iako rad djelomice dotiče i prekomorsku migraciju. Uz uvod i popis korištene literature, rad je podijeljen na sedam dijelova: "Počeci" (bilješke o nekim prapovijesnim i antičkim migracijskim pojavama na hrvatskom prostoru), "Srednji vijek", "Osmansko razdoblje", "Migracije u doba Austro-Ugarske", "Prvi dio 20. stoljeća", razdoblje "Od drugog svjetskog rata do raspada Jugoslavije" i "Nova kretanja". U dijelu rasprave o srednjem vijeku autor govori, među inim, o raznim teorijama o porijeklu prvobitnih Hrvata. Slijedi pregled primjera iz srednjovjekovlja, uključujući neka migracijska iskustva pojedinaca koja se uklapaju i u opći kontekst Evrope tog vremena. Autor smatra da se početak jačeg širenja Vlaha po hrvatskim krajevima u kasnom srednjem vijeku može (djelomično) tumačiti na temelju posljedica haranja "crne smrti" sredinom 14. st. O seobama Vlaha govori se opširnije u dijelu teksta posvećenom osmanskom razdoblju. Od tog vremena, prema autoru, počinje razvitak novoga sociokulturnog sklopa, koji se može nazvati "balkanskim". Uz događaje u doba nadiranja i povlačenja Osmanovaca veže se rasprava o migraciji Hrvata preko Jadrana, u Gradišće i sjevernije zemlje, u Podunavlje, kao i tema o nastanku srpske "prečanske" dijaspore i problematika seoba južnoslavenskih muslimana. Iduća četiri dijela teksta tretiraju migracije Hrvata i drugih relevantnih skupina u posebnim i nerijetko mučnim političkim i gospodarskim uvjetima 19. i 20. stoljeća. Rad završava s kratkim komentarom o novoj migracijskoj perspektivi samostalne Hrvatske. Prema mišljenju autora, prevladavanje političkih opterećenja iz prošlosti i povezivanje domovinske s raznim dijelovima iseljene Hrvatske otvara velike izglede za razvitak. Međutim današnji rat doveo je do golemih kretanja prognanika i izbjeglica, što će zacijelo bitno utjecati na buduću migracijsku sliku u Hrvatskoj i oko nje.

Keywords

migracija; Hrvati; Evropa

Hrčak ID:

127257

URI

https://hrcak.srce.hr/127257

Publication date:

30.12.1993.

Article data in other languages: english

Visits: 1.551 *