Skip to the main content

Original scientific paper

Zastupljenost korova u eko proizvodnji Galega orientalis Lam. u usporedbi s Medicago sativa L. i Trifolium pratense L.

Mirjana Sabo ; Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku
Josipa Hećimović ; Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku
Ines Banjari ; Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku
Lidija Benart ; Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište J. J. Strossmayer u Osijeku
Zlata Milaković ; Poljoprivredni fakultet u Osijeku


Full text: croatian pdf 558 Kb

page 92-99

downloads: 210

cite

Full text: english pdf 558 Kb

page 99-99

downloads: 103

cite


Abstract

Tijekom istraživanja najveći postotni udio korova po m2 zabilježen je u uzgoju čiste galege (Galega orientalis Lam.) od 12.95%, a najmanji u mješovitom uzgoju crvene djeteline (Trifolium pratense L.) i višegodišnjeg ljulja (Lolium perenne L.) od 1.02%. Manji postotni udio korova po m2 zabilježen je u pokusima gdje su Galega orientalis Lam., Medicago sativa L. i Trifolium pratense L. inokulirane bakterijom roda Rhizobium u odnosu na uzgoj istih iz pokusa gdje nisu inokulirane, osim u mješovitom uzgoju crvene djeteline (Trifolium pratense L.) i višegodišnjeg ljulja (Lolium perenne L.). U mješovitom uzgoju Galega orientalis Lam. s čvorastom oštricom (Dactylis glomerata L.), Trifloium pratense L. i Medicago sativa L. s višegodišnjim ljuljem (Lolium perenne L.) utvrđen je manji postotni udio korova po m2 u odnosu na čisti uzgoj Galega orientalis Lam., Medicago sativa L i Trifolium pratense L.. U dvanaest pokusa determinirano je 26 vrsta biljnih korova, a najzastupljenije su bile: bezmirisna kamilica (Maticaria inidora L.), prava kamilica (Matricaria chamomilla L.), livadna vlasnjača (Poa pratensis L.), poljski ostak (Sonchus arvensis L., poljska čestoslavica (Veronica arvensis L.) i poljski osjak (Cirisium arvense L.)

Keywords

Galega orientalis Lam., Medicago sativa L., Trifolium pratense L., Rhizobium sp., korov

Hrčak ID:

163373

URI

https://hrcak.srce.hr/163373

Article data in other languages: english

Visits: 729 *