Skip to the main content

Review article

https://doi.org/10.21860/52;3_357

Uloga patologa u dijagnostici i terapiji pacijenata s karcinomom dojke

Elvira Mustać ; Zavod za patologiju i patološku anatomiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
Nives Jonjić ; Zavod za patologiju i patološku anatomiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka
Koraljka Rajković Molek ; Zavod za kliničku citologiju, KBC Rijeka,
Manuela Avirović ; Zavod za patologiju i patološku anatomiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka


Full text: croatian pdf 1.198 Kb

page 357-361

downloads: 2.529

cite


Abstract

Histopatološke značajke karcinoma dojke uključuju brojne podatke koji su neophodni za daljnji odabir terapije pacijentica, stoga oni moraju biti jasni, nedvojbeno navedeni i pouzdani. Osim tradicionalnih podataka o invaziji, metastatskom potencijalu i odgovoru na terapiju, sve više informacija o prognostičkim i prediktivnim čimbenicima koji utječu na terapiju pacijentica daju i genetska istraživanja na temelju kojih su tumori prema ekspresiji određenih gena stratificirani u podtipove.

Keywords

karcinom dojke, molekularni tipovi, prognostički i prediktivni čimbenici Abstract

Hrčak ID:

163941

URI

https://hrcak.srce.hr/163941

Article data in other languages: english

Visits: 3.284 *