Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.17559/TV-20150325202514

Primjena metoda višekriterijske optimizacije kod projektiranja nasipa prometnica

Nazim Manić orcid id orcid.org/0000-0001-8346-8255 ; State University of Novi Pazar, Vuka Karadžića bb, 36300, Novi Pazar, Serbia
Izet Hot ; State University of Novi Pazar, Vuka Karadžića bb, 36300, Novi Pazar, Serbia
Dragan Lukić ; Faculty of Civil Engineering Subotica, Kozaračka 2a, 24000 Subotica, Serbia
Mladen Pantić ; State University of Novi Pazar, Vuka Karadžića bb, 36300, Novi Pazar, Serbia


Full text: croatian pdf 1.429 Kb

page 1665-1672

downloads: 388

cite

Full text: english pdf 1.429 Kb

page 1665-1672

downloads: 273

cite


Abstract

Tokom projektiranja saobraćajnica, izdvajaju se nasipi kao najosjetljiviji dio sa aspekta obezbjeđivanja ekonomičnosti, sigurnosti i udobnosti, a na to utiču mnogi faktori: temeljno tlo nasipa, materijal od kojega se gradi nasip, visina podzemne vode, blizina rasjeda pri zemljotresu i dr. Ekonomičnost s jedne strane, i sigurnost i udobnost s druge strane, uvijek su u koliziji. Zbog toga je potrebno tražiti rješenje koje će na neki način zadovoljiti sve zahtjeve koji se postavljaju tokom projektiranja. Predmet istraživanja ovog članka je iznalaženje najboljeg (optimalnog) rješenja tokom projektiranja nasipa. Analizirani su kriteriji projektiranja nasipa prometnica i izvršena je njihova optimizacija. Prikazani su rezultati optimizacije nasipa, uzimajući u obzir kriterije za određivanje optimalnog rješenja (ekonomski kriteriji, kriteriji sigurnosti, prometni kriteriji, geološki te hidrogeološki kriteriji). Rezultati istraživanja su prikazani analitički i grafički.

Keywords

kriteriji optimizacije, nasipi, prometnice

Hrčak ID:

169535

URI

https://hrcak.srce.hr/169535

Article data in other languages: english

Visits: 1.193 *