Skip to the main content

Original scientific paper

ZNAČAJKE ŽIVOTA I TRETMANA ŽENA U ZATVORU

Zoran ŠUĆUR
Vladimira ŽAKMAN-BAN


Full text: croatian pdf 217 Kb

versions

page 1055-1079

downloads: 1.762

cite


Abstract

Temeljni je cilj rada bio utvrditi značajke i posebnosti
penološkoga tretmana žena na izdržavanju kazne zatvora u
Hrvatskoj te analizirati specifičnosti ovoga tretmana u odnosu
na tretman koji se provodi prema muškoj osuđeničkoj
populaciji u kaznenim ustanovama zatvorenoga tipa. Uzorak
se sastojao od 30 žena na izdržavanju kazne zatvora u
jedinom kaznenom zavodu za žene u Hrvatskoj (KZ Požega),
a za usporedbu tretmana muške i ženske zatvoreničke
populacije upotrijebljen je uzorak sastavljen od 171 muške
osobe na izdržavanju kazne zatvora u KZ Lepoglava. Upitnik
o tretmanu ispunjavale su same osuđene osobe (metoda
samoiskaza). U obradbi podataka primijenjen je hi-kvadrat
test. Rezultati su pokazali da su žene bolje prilagođene
zatvorskim uvjetima, češće uključene u radni i obrazovni
tretman te u organizirane aktivnosti u slobodno vrijeme.
Zatvorenice su znatno uvjerenije nego zatvorenici da će im
iskustva zatvorskoga tretmana koristiti u vanjskom svijetu.
Osim toga, zatvorenice imaju bolje izgrađenu mrežu
društvenih veza unutar i izvan zatvora. Nisu ustanovljene
značajne razlike između zatvorenika i zatvorenica u pogledu
uključenosti u tretman ovisnika te s obzirom na postpenalnu
situaciju. Zatvorenice i zatvorenici nemaju jednake šanse u
radnom i obrazovnom tretmanu, jer se ženama nude
isključivo ženski kućni poslovi. Više pozornosti treba pridati
onom aspektu tretmana koji se tiče ovisnosti o opojnim
drogama. Korisno bi bilo razmotriti prikladnost permisivnoga
tretmana u ženskim zatvorima, zbog maloga broja
zatvorenica, strukture ženskoga kriminaliteta i osobnih
obilježja ženske zatvoreničke populacije.

Keywords

Hrčak ID:

18095

URI

https://hrcak.srce.hr/18095

Publication date:

31.12.2005.

Article data in other languages: english german

Visits: 5.268 *