Skip to the main content

Original scientific paper

Psihološki status pacijenata s temporomandibularnim poremećajima u turskoj populaciji

Coşkun Akan Gülcan
Eryüksel Gül
Erdem Adalet


Full text: croatian pdf 380 Kb

page 345-354

downloads: 686

cite

Full text: english pdf 380 Kb

page 345-354

downloads: 586

cite


Abstract

Svrha rada bila je ispitati odnos između psihološkog statusa i boli kod pacijenata s temporomandibularnim poremećajima (TMP-om) u Izmiru, u Turskoj.
Materijal i metode: Stotinu dvadeset i troje pacijenata s TMP-om (102 žene prosječne dobi 31,31±12,58) i 21 muškarac ( prosječne dobi 39,52±15,3)) upućeni su u Zavod za protetiku Stomatološkog fakulteta Sveučilišta Ege i svima je uzeta povijest bolesti. Postavljena im je dijagnoza na temelju kliničkih nalaza, a zapisane su i pritužbe
na bol. Psihološki status ocijenjen je uz pomoć Symptom Checkliste 90-R (SCL-90-R). Nakon toga su podaci statistički analizirani (Studentovim t-testom, jednosmjernoma ANOVA-om i hi-kvadratom α=0,05). Rezultati: Ukupno je bilo 70 pacijenata (14 muškaraca -20 % i 56 žena -80 %) s dijagnozom mišićnih poremećaja. Osamdeset
pet pacijenata (69,1 %) s pritužbama na bol, znatno je koreliralo sa somatizacijom (p=0,020). Vrijednosti za depresiju iz podljestvica testa SCL-90-R od pacijenata s pomaknutim zglobnim diskom, bili su jako visoki (p=0,023). Većina pacijenata s TMP-om u turskoj populaciji bila je ženskoga spola, kao što je to slučaj i u drugim
populacijama. Rezultati psihološke evaluacije upozorili su na visoku pojavnost somatizacije (p=0,039).
Zaključak: Pacijenti s pomakom zglobnoga diska pokazali su visoku razinu depresije. Kako bi se dobili podaci za širu populaciju, trebalo bi obaviti multicentrično istraživanje.

Keywords

bol, depresija, somatoformni poremećaji, temporomandibularni poremećaji, temporomandibularni zglob

Hrčak ID:

18224

URI

https://hrcak.srce.hr/18224

Article data in other languages: english

Visits: 1.843 *