Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.15644/asc51/3/5

Učestalost nalaza bakterijskog sadržaja u perzistentnim periapikalnim lezijama

Joško Grgurević ; Department of Oral Surgery, Zagreb Dental Policlinic, Zagreb, Croatia
Ana Ivanišević Malčić orcid id orcid.org/0000-0002-1380-0029 ; Department of Endodontics and Restorative Dentistry, School of Dental Medicine, University of Zagreb, Zagreb, Croatia; University Clinical Hospital Center Zagreb, Dental Clinic
Arjana Tambić Andrašević ; Department of Microbiology, School of Medicine University of Zagreb, Croatia
Goranka Prpić Mehičić ; Department of Endodontics and Restorative Dentistry, School of Dental Medicine, University of Zagreb, Zagreb, Croatia
Sania Kuzmac ; Laboratory for Molecular Immunology, School of Medicine University of Zagreb, Croatia
Silvana Jukić orcid id orcid.org/0000-0002-2305-4082 ; Department of Endodontics and Restorative Dentistry, School of Dental Medicine, University of Zagreb, Zagreb, Croatia


Full text: english pdf 267 Kb

page 217-226

downloads: 451

cite

Full text: croatian pdf 267 Kb

page 217-226

downloads: 487

cite


Abstract

Ciljevi: Svrha ovoga rada bila je odrediti postotak perzistentnih apikalnih lezija pozitivnih na bakterijske nukleinske kiseline, zatim s pomoću lančane reakcije polimeraze detektirati mikroorganizme u periapikalnim lezijama koje je teško kultivirati te ih povezati s endodontskim neuspjehom, kliničkih simptomima i dijabetesom. Materijali i postupci: Uzorci perzistentnih apikalnih lezija skupljani su tijekom apikotomije. Bakterijska ubikvitarna početnica 16S rRNK rabljena je za otkrivanje 16S ribosomskog RNK u 36 uzoraka. PCR usmjeren na pojedine vrste proveden je s pomoću početnica za 16S rRNK gene Prevotelle nigrescens, Pseudoramibactera alactolyticusa i Propionobacterium propionicum. Rezultati: Šest uzoraka (16,67 %) bilo je pozitivno na bakterijski ribosomski RNK. Pseudoramibacter alactolyticus detektiran je u trima uzorcima. Propionibacterium propionicum i Prevotella nigrescens detektirani su svaki u po jednom uzorku. Prevalencija infekcije ovih lezija P. intermedia, P. propionicum i P. alactolyticusom niska je. Provedeno istraživanje nije dalo dostatne podatke o povezanosti ekstraradikularne infekcije s dijabetesom melitusom i kliničkim simptomima. Zaključci: Apikalne lezije koje perzistiraju nakon endodontskog liječenja mogu, uz Actinomyces i Propionicum species, sadržavati i druge mikroorganizme.

Keywords

korijenski kanal, oblikovanje, neuspjeh u liječenju, periapeksni apsces, bakterijska RNK, 16S ribosomska RNK, lančana reakcija polimerazom

Hrčak ID:

186809

URI

https://hrcak.srce.hr/186809

Article data in other languages: english

Visits: 1.740 *