Skip to the main content

Professional paper

Začetak oplemenjivanja božićnih drvaca u Hrvatskoj

Saša Bogdan orcid id orcid.org/0000-0002-1672-2038 ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Svetošimunska 25 10000 Zagreb HRVATSKA
Ivica Čehulić ; Hrvatski šumarski institut Cvjetno naselje 41 10450 Jastrebarsko HRVATSKA
Mladen Ivanković ; Hrvatski šumarski institut Cvjetno naselje 41 10450 Jastrebarsko HRVATSKA


Full text: croatian pdf 561 Kb

page 91-96

downloads: 392

cite


Abstract

U Hrvatskoj je registrirano 1305 uzgajivača (tzv. dobavljača) i 358 ha nasada božićnih drvaca. U 2016. godini proizvedeno je 2 574 212 božićnih drvaca (minimalne visine 20 cm). Naši uzgajivači uglavnom nemaju genetski kvalitetan, testiran reprodukcijski materijal koji bi se odlikovao stabilnošću poželjnih fenotipskih svojstava, što, među ostalim, rezultira velikim varijacijama u kvaliteti njihova konačnoga proizvoda. Međutim, za proizvodnju ornamentalno visokovrijednih božićnih drvaca potrebno je raspolagati kvalitetnim genotipovima koji će se uzgajati u primjereno optimalnim okolišnim uvjetima. Samo podjednakom brigom za obje navedene sastavnice (genotip i okoliš) može se postići uspješna proizvodnja visokokvalitetnih drvaca. Zbog toga smo odlučili pokrenuti proces oplemenjivanja radi stvaranja i proizvodnje domaćega genetski poboljšanoga reprodukcijskoga materijala božićnih drvaca. U ovom su radu opisane faze i dinamika izvedbe započetoga oplemenjivanja naših dviju autohtonih vrsta – obične smreke i obične jele. Kao ciljna fenotipska svojstva izabrane su gustoća krošnje, oblik krošnje i debla te raspored iglica na izbojcima. Definirani su i opisani kriteriji za ocjenjivanje ciljnih fenotipskih svojstava odnosno kriteriji provedene selekcije plus stabala u dostupnim matičnim populacijama. Kandidati jedinke su izabrani u kategoriju plus jedinke ako im je ponderirana ukupna ocjena fenotipske kvalitete bila barem jednu standardnu devijaciju viša od aritmetičke sredine pripadajuće populacije. Teorijski raspon ponderiranih ocjena kretao se od 2,0 (2,6) do 5,0, pri čemu je viša ocjena značila veću fenotipsku kvalitetu. Ukupno je ocijenjeno 65 kandidata stabala obične smreke. Selekcijski kriterij zadovoljilo je šest kandidata s ocjenama u rasponu od 4,0 do 4,5. U matičnoj populaciji obične jele ukupno je ocijenjeno 90 kandidata stabala. Od toga je selekcijski kriterij zadovoljilo 15 kandidata s ocjenama u rasponu od 4,1 do 4,8. Izabrane plus jedinke začetak su kolekcije biljnoga materijala koji će poslužiti za daljnje faze procesa oplemenjivanja.

Keywords

Picea abies (L.) Karst.; Abies alba Mill.; reprodukcijski materijal; fenotipska selekcija; plus stabla

Hrčak ID:

192260

URI

https://hrcak.srce.hr/192260

Publication date:

1.12.2017.

Visits: 851 *