Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.15644/asc52/4/2

In vitro kompatibilnost prethodno zagrijanoga giomera i mikropunjenoga hibridnog kompozita

Alena Knežević ; Division of Restorative Sciences, Herman Ostrow School of Dentistry, University of Southern California, Norris Dental Science Center, 925 W 34th St, Los Angeles, CA 90089, USA
Davor Želježić ; Mutagenesis Unit, Institute for Medical Research and Occupational Health, Ksaverska c. 2, 10000 Zagreb, Croatia
Nevenka Kopjar ; Mutagenesis Unit, Institute for Medical Research and Occupational Health, Ksaverska c. 2, 10000 Zagreb, Croatia
Sillas Duarte, Jr. ; Division of Restorative Sciences, Herman Ostrow School of Dentistry, University of Southern California, Norris Dental Science Center, 925 W 34th St, Los Angeles, CA 90089, USA
Zrinka Tarle ; Department of Endodontics and Restorative Dentistry, School of Dental Medicine, University of Zagreb, Gunduliceva 5, 10000 Zagreb, Croatia


Full text: croatian pdf 256 Kb

page 286-297

downloads: 249

cite

Full text: english pdf 256 Kb

page 286-297

downloads: 455

cite


Abstract

Svrha: Svrha rada bila je ispitati citotoksičnost dvaju svjetlosno stvrdnjavajućih kompozitnih materijala nakon zagrijavanja na različitim temperaturama te osvjetljivanja izravno i preko CAD/CAM overleja. Materijali i postupci: Kompozitni materijali (Gradia Direct Posterior i Beautifill II) zagrijani su u uređaju za zagrijavanje Calset na tri različite temperature (T1: 37 °C, T2: 54 °C, T3: 68 °C). Zatim je mala količina postavljena na okrugli kalup (promjera 6 mm; debljine 0,65 mm), prekrivena Mylar folijom, te sprešana i polimerizirana LED uređajem Bluephase. Jedna skupina uzoraka polimerizirana je izravno, a ostale preko CAD/CAM polimera pojačanog keramikom (CRP) i CAD/CAM litijeva disilikatnog keramičkog onleja debljine 2 mm u trajanju 20 i 40 sekunda. Polimerizirani uzorci postavljeni su odmah nakon osvjetljivanja u staničnu kulturu limfocita izoliranih iz periferne krvi. Preživljenje limfocita određivalo se postupkom dvojnog bojenja etidijevim bromidom
i akridinskom narančastom bojom. Kvantitativna procjena učinjena je određivanjem postotka živih, apoptotičnih i mrtvih stanica. Za statističku analizu korišten je Pearsonov hi-kvadrat test. Rezultati: Tijekom 20-sekundne polimerizacije najveći broj živih stanica zabilježen je pri zagrijavanju materijala na 37 °C (T1), a za polimerizaciju od 40 sekunda najveći broj živih stanica zabilježen je pri zagrijavanju materijala na 54 °C (T2). Uzorci polimerizirani preko CAD/CAM overleja pokazali su manju citotoksičnost negoli oni izravno polimerizirani. Zaključak: Osim sastavom kompozitnog materijala, citotoksičnost je uvjetovana načinom polimerizacije i vremenom osvjetljivanja te temperaturom prethodnog zagrijavanja kompozitnog materijala.

Keywords

citotoksičnost, prethodno zagrijavanje kompozita, temperatura, kompozitni materijal

Hrčak ID:

213453

URI

https://hrcak.srce.hr/213453

Article data in other languages: english

Visits: 1.301 *