Skip to the main content

Original scientific paper

https://doi.org/10.31820/f.31.1.2

PARTICIPI U TEKSTOVIMA PISANIMA KAJKAVSKIM KNJIŽEVNIM JEZIKOM KRAJEM 18. I U 19. STOLJEĆU

Barbara Štebih Golub orcid id orcid.org/0000-0003-2192-2947 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje Zagreb
Bojana Schubert ; Zavod za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zagreb


Full text: croatian pdf 529 Kb

page 223-251

downloads: 416

cite


Abstract

U literaturi se dokazanim smatra da je u hrvatskome proces departicipija lizacije, tj. adverbijalizacije participa u glagolske priloge završen do 17. st., iako neki od novijih radova (npr. Horvat, Štebih Golub 2016.) te tvrdnje dovode u pitanje. Kako sve poznate gramatike kajkavskoga književnog jezika prikazuju participe, u ovome se radu nastoji odgovoriti na pitanje jesu li participi zaista postojali u književnoj kajkavštini iz vremena nastanka slovnica ili ih kajkavski gramatičari kao i neke druge kategorije (član, preterit, konjunktiv) opisuju tek pod utjecajem egzogenih modela gramatičkog opisa, ili pod utjecajem jezične tradicije (jer se particip rabio u ranijim razdobljima književne kajkavštine). Istraživanje je provedeno na dvjema kajkavskim slovnicama, Matijevićevoj Horvackoj gramatici iz 1810. i Kristijanovićevoj Grammatik der kroatischen Mundart iz 1837. i na odabranim tekstovima dvojice gramatičara (Matijevićevu Rastolnačenju evangelijumov (1796), Rastolnačenjima zvrhu Velikoga katekižmuša III. (1797) i Genovefi (1808) te Kristijanovićevim Blagorečjima (1830), Ezopuševim basnama pohorvačenim (1843), Danici zagrebečkoj (1845) i tekstovima iz njegova aneksnoga rječnika Anhang zur Grammatik der kroatischen Mundart (1940). Opis participa u dvjema gramatikama uspoređuje se s uporabom u tekstovima kako bi se utvrdilo koriste li kajkavski autori participe koje opisuju u gramatikama i u svojim tekstovima i, ako ih rabe, u kojim sintaktičkim funkcijama.

Keywords

Kajkavski književni jezik, gramatike, participi, sintaktičke funkcije

Hrčak ID:

223192

URI

https://hrcak.srce.hr/223192

Article data in other languages: english

Visits: 855 *